estetski i plastični hirurg

Prof. dr Boban Đorđević

no profile

estetski i plastični hirurg

Prof. dr Boban Đorđević

U opštoj bolnici Bel Medic radi:


Radno mesto / Radno iskustvo:

    Bel Medic

    2007. Načelnik Odeljenja za opekotine Klinike

    2007. Docent VMA na predmetu Plastična hirurgija

    2001 - 2007. Asistent VMA na predmetu Plastična hirurgija

    1999 - 2007. Lekar na Odeljenju u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

    1998 - 1999. Lekar na Odeljenju u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije

    1993 - 1998. Lekar na specijalizaciji u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije

    1992 - 1995. Asistent na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Obrazovanje:

    2006. Doktor medicinskih nauka VMA

    1998. Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije Medicinski fakultet Beograd

    1997. Magistar medicinskih nauka Medicinski fakultet Beograd

    1987 - 1992. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:

    2006. Oblast - traumatologija, torakalna i opšta hirurgija, Ullevaal University Hospital, Oslo (Norveška)

    2004. Oblast - mikrohirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, Second Military Medical University of Chinese People’s Liberation Army, Šangaj (Kina)

Publikacije:

    Autor je više od 100 stručnih radova iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, hirurgije urođenih anomalija, hirurgije šake, estetske hirurgije i opekotina.

    Knjige: “Dinamička korekcija kongenitalnih blefaroptoza”, Zadužbina Andrejević, 2007. g., Beograd

Profesionalna članstva:

Blagajnik je SRBPRAS-a, nacionalni delegat BAPRAS-a, nacionalni sekretar MBC i član drugih međunarodnih strukovnih udruženja: ESPRAS, IPRAS, ISAPS, EURAPS, European Association of Plastic Sureons, Mediteranian Council for Burns and Fire Desasters I WSRM, World Society for Reconstructive Microsurgery

Strani jezici:

Engleski jezik

Dostignuća i priznanja:

1993 - 1994. Stipendija Ministarstva za nauku i tehnologiju i Ministarstva za zdravlje Republike Srbije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.