otorinolaringolog, alergolog i klinički imunolog

Dr Bojan Marković

Bojan Marković

U Acibadem Bel Medicu radi:
Specijalističke preglede i dijagnostiku, endoskopske preglede nosa, otorinolaringološke operacije.

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2022 godine ACIBADEM BEL MEDIC.
Od 2001. do 2003. Dom zdravlja Kikinda zaposlen u Službi hitne pomoći.
Od 2004. do 2019. O.B. Kikinda ORL odeljenje.
Od 2020 do 2022. O.B. Medigroup ORL odsek.

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu 1999.
Specijalizacija iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007.
Uža specijalizacija alergologija i klinička Imunologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2017.

Stručna usavršavanja
Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa, Grac 2008, održan od strane prof. Štambergera.
Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa, VMA Beograd 2008, održan od strane prof. Lojning.
Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa, VMA Beograd 2009, održan od strane prof. Lojning.
Endoskopija u dečjoj ORL, u organizaciji Srpskog udruženja pedijatrijske otorinolaringologije, Srebrno Jezero 2012.
Kurs laringomikroskopske hirurgije glasnica, Novi Sad 2013.

Publikacije
Autor i koautor više radova iz oblasti otorinolaringologije i alergologije.

Profesionalna članstva
Član otorinolaringološke sekcije Srpskog lekarskog društva.
Član Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije.
Član predsedništva Lekarske komore Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.
Član Evropskog udruženja Rinologa.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
ORL bolesti kod dece, bolesti nosa i sinusa, endoskopske operacije nosa i sinusa.