otorinolaringolog

Doc. dr Bojan Pavlović

Bojan Pavlović

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede i dijagnostiku, endoskopske preglede nosa, otorinolaringološke operacije

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2018. - Acibadem Bel Medic
 • Od 2002. - Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
 • Od 2011. - Asistent na katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet u Beogradu 2001.godine.
 • Specijalizacija iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.godine.
 • Magisterijum iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2009.godine.

Publikacije

 • Autor i koautor više radova indeksiranih u CC i MedLine.

Profesionalna članstva

 • Sekretar ORL sekcije Srpskog lekarskog drustva od 2008. do 2015.godine.
 • Sekretar Udruženja otorinolaringologa Srbije od 2015.godine.

Strani jezici

 • Engleski

Posebna sfera interesovanja

 • ORL bolesti kod dece, bolesti nosa i paranazalnih sinusa,
 • Endoskopske operacije nosa i sinusa.