lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Bojana Bulić

no profile

lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Bojana Bulić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Od maja 2012. - Opšta bolnica "Bel Medic"

2010. do 2012. - KBC “Beogradski”

2009. i 2010. - Dom zdravlja Novi Grad, u Republici Srpskoj

2009. - Opšta bolnica "Bel Medic"

2008. i 2009. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

2008. - Dom zdravlja Rakovica u okviru javnog rada Ministarstva zdravlja "Zdravlje prvo, pa sve ostalo"

2008. i 2009. - Lekar Korfbol reprezentacije Srbije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007.

Publikacije:

Koautor stručnih radova:

•    "Poremećaj ishrane - prekomerna uhranjenost dece školskog uzrasta, mogućnost prevencije"

•    "Pregled dece obolele od hroničnih nezaraznih oboljenja, mogućnost prevencije, rana dijagnostika"

•    "Adolescencija, teškoće u dijagnostici i terapiji, prikaz slučaja metaboličkog sindroma"

•    "Metabolički sindrom u adolescentnom peridu- prikaz bolesnika"

•    "Kvalitet života pacijenata školskog uzrasta obolelih od hroničnih bolesti"


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!