internista

Dr Bojana Bulić

Bojana Bulić

Radno mesto / Radno iskustvo
Od maja 2012. - Opšta bolnica "Acibadem Bel Medic", specijalista interne medicine
2010. do 2012. - KBC “Beogradski”
2009. i 2010. - Dom zdravlja Novi Grad, u Republici Srpskoj, kao lekar porodične medicine i lekar u službi hitne pomoći
2009. - Opšta bolnica "Acibadem Bel Medic", doktor medicine
2008. i 2009. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
2008. - Dom zdravlja Rakovica u okviru javnog rada Ministarstva zdravlja "Zdravlje prvo, pa sve ostalo"
2008. i 2009. - Lekar Korfbol reprezentacije Srbije

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007.
Specijalizacija interne medicine 2022.

Publikacije
Koautor stručnih radova:

  • "Poremećaj ishrane - prekomerna uhranjenost dece školskog uzrasta, mogućnost prevencije"
  • "Pregled dece obolele od hroničnih nezaraznih oboljenja, mogućnost prevencije, rana dijagnostika"
  • "Adolescencija, teškoće u dijagnostici i terapiji, prikaz slučaja metaboličkog sindroma"
  • "Metabolički sindrom u adolescentnom peridu- prikaz bolesnika"
  • "Kvalitet života pacijenata školskog uzrasta obolelih od hroničnih bolesti"

Strani jezici 
Engleski jezik