lekar opšte medicine

Dr Boris Šestakov

Boris Šestakov

Obrazovanje
Medicinski fakultet

Stručna usavršavanja
Kurs hirurškog šivenja
Kurs prve pomoći

Profesionalna članstva
Lekarska komora Srbije

Posebna sfera interesovanja
Dermatologija i dermatohirurgija

Strani jezici
Engleski