ortoped

Prof. dr Čedomir Vučetić

 Čedomir Vučetić

ortoped

Prof. dr Čedomir Vučetić

Prof. dr Čedomir Vučetić jedan je od pionira mikrohirurgije šake i rekonstruktivne mikrohirurgije ekstremiteta u Srbiji. Ima veliko kliničko iskustvo u hirurškom lečenju povreda i oboljenja ekstremiteta, kao i njihovih komplikacija. Pored toga, bavi se i lečenjem infekcija koštano zglobnog sistema.


U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2012. - Bel Medic (konsultant)

•    2000. - Načelnik odeljenja za infekcije koštano-zglobnog sistema, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Srbije (KCS), Beograd

•    2000. specijalista ortopedije sa traumatologijom, Šef dežurne ekipe Ortopedije u Urgentnom centru u Beogradu

•    1996. specijalista ortopedije sa traumatologijom, Šef jedinice za rekonstruktivnu hirurgiju, Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS, Beograd

•    1984. klinički lekar, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS, Beograd

•    1982. klinički lekar, Kliničko bolnički centar „Bežanijska Kosa“, Beograd

•    2015. šef Katedre hirurgije sa anesteziologijom - nastavna baza: ortopedija sa traumatologijom

•    2014. redovni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2007. vanredni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2000. docent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  

•    1994. asistent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  

Obrazovanje:

•    1994. doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija  "Replantacioni modeli prstiju i izbor mukrohirurške procedure" Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1993. magistar medicinskih nauka, magistarski rad "Evaluacija relevantnih faktora kod replantacija prstiju”,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1988. specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1979. doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Publikacije prof. dr Čedomira Vučetića možete pogledati na linku:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vucetic+c

Profesionalna članstva:

•    1980. Srpsko lekarsko društvo

•    1996. Udruženje pronalazača Beograda

•    2009. Lekarska komora Beograda

•    2011. Member of the Board of Reviewers of European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, EJOS

•    2011-2016. Srpsko udruženje za lečenje rana i naučnog saveta udruženja, SWHS

•    2011-2016. Uređivački odbor stručnog časopisa „Rane“

•    2012-2016. Board Member of the European Wound Management Assosiation (EWMA)

•    2013-2016. Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Rane, Srpskog udruženja za lečenje rana

Stručne aktivnosti:

•    2009. International Septic Meeting, Beč, Austrija

•    2007. Kurs informacione i komunikacione tehnologije u zdravstvu, Projekat EU Tempus, Beograd

•    2007. Good Clinical Practice Course for Investigators, Association of Clinical Research Profesionals, Beograd

•    2006. Investigator Meeting, Leiderorp, Stokholm, Holandija

•    1990. Kurs ultrazvučne dijagnostike lokomotornog aparata, Zagreb, Hrvatska

•    1990. Mikrohirurgija šake, Institute Francias de la Main, Pariz.

•    1989. Kurs: Splinting by ORTFIT - workshop, Luxilon Ind. Antwerpen, Belgija, Beograd.

Strani jezici:

Engleski, Ruski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!