ortoped

Prof. dr Čedomir Vučetić

Čedomir Vučetić

Prof. dr Čedomir Vučetić jedan je od pionira mikrohirurgije šake i rekonstruktivne mikrohirurgije ekstremiteta u Srbiji. Ima veliko kliničko iskustvo u hirurškom lečenju povreda i oboljenja ekstremiteta, kao i njihovih komplikacija. Pored toga, bavi se i lečenjem infekcija koštano zglobnog sistema.

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • 2012. - Acibadem Bel Medic (konsultant)
 • 2000. - Načelnik odeljenja za infekcije koštano-zglobnog sistema, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Srbije (KCS), Beograd
 • 2000. specijalista ortopedije sa traumatologijom, Šef dežurne ekipe Ortopedije u Urgentnom centru u Beogradu
 • 1996. specijalista ortopedije sa traumatologijom, Šef jedinice za rekonstruktivnu hirurgiju, Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS, Beograd
 • 1984. klinički lekar, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS, Beograd
 • 1982. klinički lekar, Kliničko bolnički centar „Bežanijska Kosa“, Beograd
 • 2015. šef Katedre hirurgije sa anesteziologijom - nastavna baza: ortopedija sa traumatologijom
 • 2014. redovni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2007. vanredni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2000. docent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  
 • 1994. asistent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  

Obrazovanje

 • 1994. doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija  "Replantacioni modeli prstiju i izbor mukrohirurške procedure" Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1993. magistar medicinskih nauka, magistarski rad "Evaluacija relevantnih faktora kod replantacija prstiju”,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1988. specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1979. doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Publikacije prof. dr Čedomira Vučetića možete pogledati na linku:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vucetic+c

Profesionalna članstva

 • 1980. Srpsko lekarsko društvo
 • 1996. Udruženje pronalazača Beograda
 • 2009. Lekarska komora Beograda
 • 2011. Member of the Board of Reviewers of European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, EJOS
 • 2011-2016. Srpsko udruženje za lečenje rana i naučnog saveta udruženja, SWHS
 • 2011-2016. Uređivački odbor stručnog časopisa „Rane“
 • 2012-2016. Board Member of the European Wound Management Assosiation (EWMA)
 • 2013-2016. Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Rane, Srpskog udruženja za lečenje rana

Stručne aktivnosti:

 • 2009. International Septic Meeting, Beč, Austrija
 • 2007. Kurs informacione i komunikacione tehnologije u zdravstvu, Projekat EU Tempus, Beograd
 • 2007. Good Clinical Practice Course for Investigators, Association of Clinical Research Profesionals, Beograd
 • 2006. Investigator Meeting, Leiderorp, Stokholm, Holandija
 • 1990. Kurs ultrazvučne dijagnostike lokomotornog aparata, Zagreb, Hrvatska
 • 1990. Mikrohirurgija šake, Institute Francias de la Main, Pariz.
 • 1989. Kurs: Splinting by ORTFIT - workshop, Luxilon Ind. Antwerpen, Belgija, Beograd.

Strani jezici
Engleski, Ruski