internista hematolog

Ass. dr Darko Antić

 Darko Antić

internista hematolog

Ass. dr Darko Antić

Usluge

Pregled hematologa

Dr Darko Antić – internista hematolog, predstednik Srpske limfomke grupe, sa iskustvom u lečenju Hodgin i Non – Hodgin limfoma, kao i iskustvom u dijagnostici i lečenju poremećaja koagulacije i hemostaze.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja: 
Preglede svih pacijenata sa malignim i nemalignim hematološkim poremećajima I poremećajima hemostaze

Radno mesto / Radno iskustvo:
 2018 - Bel Medic, Šef intenzivne nege, Centar za Limfome, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije
Asistent na katedri Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Obrazovanje:
2010. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2009. - Subspecijalista hematolog, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2004. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2001. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:
Autor je i koautor u preko 120 naučnih radova i nekoliko poglavlja u knjigama

Profesionalna članstva:
Evropsko udruženje hematologa
Srpsko lekarsko društvo
Srpska limfomska grupa

Strani jezici:
Engleski

Posebna sfera interesovanja:
Limfoproliferativne bolesti
Poremećaji hemostaze

Dostignuća i priznanja:
2010. - Nagrada  za najbolji istraživački rad na Petom sastanku mladih  istraživača o  hroničnoj limfocitnoj leukemiji (5th Young Investigators  meeting on CLL)  u Kelnu
2008. - Pobednik  na konkursu „Klinička iskustva u lečenju od nekontrolisanog krvarenja  aktiviranim rekombinantnim faktorom VII (rVIIa)“ u Beogradu


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!