opšti hirurg

Prof. dr Darko Mirković

Darko Mirković

Radno mesto / Radno iskustvo:
2018. - Acibadem Bel Medic
2011. - Načelnik odeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
2015. - Predsednik stručnog tima za transplantaciju organa Ministarstva zdravlja
2011. - Načelnik Odeljenja abdominalne hirurgije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
2010. - Načelnik Odeljenja koloproktologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
2006. - Načelnik Odeljenja za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
1990. - Lekar na Odeljenju koloproktologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
2011. - Šef Katedre za hirurgiju 1
2006. - Zamenik šefa Katedre za hirurgiju 1

Obrazovanje
2013. - Subspecijalizacija iz onkologije
1997. - Doktor medicinskih nauka iz oblasti hirurgije
1990. - Specijalizacija opšte i vaskularne hirurgije, VMA Beograd
1983. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2005. - Univerzitet Pittsburgh (SAD), predmet edukacije - hepatobilijarna hirurgija, transplantacija organa

Publikacije
Autor i koautor u 41 radu objavljenom u celosti i 24 rada objavljena u formi abstrkta
Vojnosanitetski pregled
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Crnogorski medicinski Arhiv

Profesionalna članstva
Evropski pankreasni klub Hepatobiliopankreasna asocijacija
Hirurška sekcija SLD-a
Srpsko lekarsko društvo