infektolog

Prof. dr Darko Nožić

Darko Nožić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo
2003. - Acibadem Bel Medic
Redovni je profesor za predmet Infektivne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji, a predavač istog predmeta u Visokoj školi zdravstvene struke u Zemunu i Stomatološkom fakultetu u Pančevu

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981.godine
Specijalizacija iz infektivnih bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji 1987. godine
Doktorat iz oblasti Hepatitisa C na temu »Evaluacija hroničnog hepatitisa C u odnosu na način nastanka infekcije« 1996.

Publikacije
Napisao je 112 radova i poglavlja u knjigama prvenstveno iz oblasti hepatologije, antibiotske i antivirusne terapije
Napisao udžbenik za Visoku školu medicinske struke "Infektivne bolesti sa epidemiologijom", 2008.

Profesionalna članstva
Bio je predsednik Hepatološke sekcije Srpskog lekarskog društva 2002-2006.
Član je u više domaćih i stranih asocijacija.

Stručne aktivnosti
Od 1995. svake godine se usavršava u nekom od svetskih centara
Predavač na Konsenzus konferencijama o terapiji virusnih hepatitisa C i B 2003. i 2006.
,,Značaj određivanja koncentracije virusne nukleinske kiseline (HCV i CMV) za procenu trajanja antivirusne terapije’’ 2007.
,,Klinička,  biohemijska, imunološka i patomorfološka evaluacija terapije hroničnih  hepatitisa B novim antivirusnim sredstvima’’ 1991.

Posebna sfera interesovanja
Hepatitis C, zarazne bolesti jetre, infektivna mononukleoza