infektolog

Prof. dr Darko Nožić

 Darko Nožić

infektolog

Prof. dr Darko Nožić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

2003. - Bel Medic

Redovni je profesor za predmet Infektivne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji, a predavač istog predmeta u Visokoj školi zdravstvene struke u Zemunu i Stomatološkom fakultetu u Pančevu

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981.godine

Specijalizacija iz infektivnih bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji 1987. godine

Doktorat iz oblasti Hepatitisa C na temu »Evaluacija hroničnog hepatitisa C u odnosu na način nastanka infekcije« 1996.

Publikacije:

Napisao je 112 radova i poglavlja u knjigama prvenstveno iz oblasti hepatologije, antibiotske i antivirusne terapije

Napisao udžbenik za Visoku školu medicinske struke "Infektivne bolesti sa epidemiologijom", 2008.

Profesionalna članstva:

Bio je predsednik Hepatološke sekcije Srpskog lekarskog društva 2002-2006.

Član je u više domaćih i stranih asocijacija.

Stručne aktivnosti:

Od 1995. svake godine se usavršava u nekom od svetskih centara

Predavač na Konsenzus konferencijama o terapiji virusnih hepatitisa C i B 2003. i 2006.

,,Značaj određivanja koncentracije virusne nukleinske kiseline (HCV i CMV) za procenu trajanja antivirusne terapije’’ 2007.

,,Klinička,  biohemijska, imunološka i patomorfološka evaluacija terapije hroničnih  hepatitisa B novim antivirusnim sredstvima’’ 1991.

Posebna sfera interesovanja:

Hepatitis C, zarazne bolesti jetre, infektivna mononukleoza


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!