specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Dijana Smolović

U Acibadem Bel Medicu radi:
Ginekološke preglede, ultrazvučne preglede, kolposkopiju. Ginekološke i ultrazvučne preglede dece i adolescenata, savetovalište za planiranje porodice, kontracepciju, savetovalište za menopauzu.

Radno mesto / Radno iskustvo
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić  od 2002.

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu 2000. godine. Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva 2009.
Uža specijalizacija iz oblasti endokrinologije 2020.

Stručna usavršavanja
Škola ultrazvuka u ginekologiji, perinatalnoj i reproduktivnoj medicini Srpskog udruženja ua ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu 2008. godine
Škola ginekološke citodijagnostike 2008. godine.
Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju 2009. godine

Publikacije
Veći broj stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćoj i stranoj literaturi

Profesionalna članstva
Član Ginekološke sekcije Srpskog lekarskog društva
Član Srpskog udruženja za endokrinologiju pola
Član Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam

Posebna sfera interesovanja
Ginekološka endokrinologija, dečija i adolescentna ginekologija, planiranje porodice, menopauza