Lekar opšte prakse

Dr Dina Stojić

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • Pripravnički staž u KCN i Zdravstvenoj stanici "12. februar" u Nišu od aprila 2016. do oktobra 2016. godine.

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Profesionalna članstva

  • Član lekarske komore od 2018. godine

Strani jezici

  • Engleski jezik, C2
  • Nemački jezik, A2

Posebna sfera interesovanja:

  • Sudska medicina, hirurgija, interna medicina