internista gastroenterolog

Doc Dr Dragana Mijač

Doc Dr Dragana Mijač

Doc. Dr Dragana Mijač, , gastroenterohepatolog

U Acibadem Bel Medicu radi:

Ekspertski obavlja sledeće preglede: 

 • Gastroenterološki pregled odraslih pacijenata 
 • Ultrazvuk abdomena 
 • Ezofagogastroduodenoskopija
 • Kolonoskopija sa terminalnom ileoskopijom 

Radno mesto / Radno iskustvo 

 • Zaposlena u Klinici za Gastroenterologju I Hepatologiju, UKCS od 2000. godine 
 • 22 godine radnog iskustva; preko 11 godina iskustva kao subspecijalista gastroenterologije I hepatologije 

Obrazovanje: 

 • 1999. godine, doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena 9,97 
 • 2006. godine, specijalista interne medicine, specijalistički ispit položila sa odličnom ocenom. 
 • 2008. godine, magistar medicinskih nauka, oblast Digestivne bolesti, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarska teza: „Procena nutritivnog statusa kod bolesnika sa inflamatornom bolesti creva“. 
 • 2011. godine, subspecijalista gastroenterohepatolog.
 • Subspecijalistički rad: „Značaj kliničkih, laboratorijskih i endoskopskih pokazatelja aktivnosti bolesti kod bolesnika sa inflamatornom bolesti creva“. 
 • 2016. godine, Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 
 • Doktorska teza: “Značaj polimorfizama TNFA, IL10, IL12B, IL23R i MDR1 gena u inflamatornim bolestima creva" 

Stručna usavršavanja

 • Boravak na odeljenju gastroenterologije, New Haven YALE Hospital, CT, USA, 2002-2003. 
 • Pohađala je brojne međunarodne škole i kurseve iz gastroenterologije I hepatologije 

Publikacije 

 • Autor i koautor velikog broja naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima 
 • Predavač na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima, kongresima, školama I kursevima 

Profesionalna članstva 

 • Član Srpskog lekarskog društva- SLD 
 • Član Udruženja gastroenterologa Srbije-UGS. Obavljala je funkciju Generalnog sekretara UGS, u periodu od 2018.-2022. godine.
 • Član upravnog odbora Udruženja za hronične crevne inflamatorne bolesti Srbije. 
 • Član Evropskog udruženja gastroenterologa "United European Gastroenterology- UEG" 
 • Član Svetskog udruženja gastroenterologa "World Gastroenterology Organisation-WGO"