opšti hirurg

Dr sci. med. Đorđe Bajec

Đorđe Bajec

Dr sci. med. Đorđe Bajec jedan je od naših najistaknutijih opštih hirurga, sa ogromnim iskustvom u urgentnoj i kompletnoj abdominalnoj hirurgiji. Ovaj vanserijski laparoskopski hirurg je i pionir barijatrijske hirurgije u Srbiji.  

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja
Sve operacije iz abdominalne hirurgije i barijatrijske hirurgije, preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2016. - Acibadem Bel Medic
2012. -  Načelnik VIII odeljenja Prve hirurške klinike, KCS
2008.  - Direktor Kliničkog centra Srbije
2006. - Direktor Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“
2001. - Direktor Centra za urgentnu hirurgiju UC KCS
2000. - Direktor Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije (KCS)
1994. - Šef hirurske ekipe Urgentnog centra (UC), Kliničkog centra Srbije
1991. - Šef odseka Intenzivne nege Prvog hirurškog odeljenja Centra za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra Srbije

Obrazovanje
1997. - Doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija "Korelativni odnos  etapnog hirurškog lečenja, patoanatomskog supstrata i biohumoralnog  statusa kod akutnih nekrotičnih pankreatitisa", Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
1990. - Magistar medicinskih nauka,  magistarska teza „Komparacija kliničke slike, dijagnostickih metoda i  operativnih nalaza kod komplikacija akutnog pankreatitisa“, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. - Specijalista opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982. - Doktor medicine, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu
2011. - Vanredni profesor, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. - Docent, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. - Klinički asistent, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva
Udruženje za laparoskopsku hirurgiju Srbije