internista gastroenterolog

Prof. dr Dragan Tomić

Prof. dr Dragan Tomić je specijalista interne medicine,  gastroenterologije i hepatologije. Veći deo svoje karijere proveo je u  Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije.  Bio je jedan od osnivača Kabineta za endoskopsku ultrasonografiju,  Kabineta za Dopler ultrasonografiju i Odseka za interventnu  ultrasonografiju u KC Srbije. Dugo je bio načelnik Odeljenja za urgentnu  gastroenterologiju i hepatologiju u KC Srbije.

Stručna biografija, diplome i zvanje

 • Osnovne studije: Medicinski fakultet u Beogradu, prosečna ocena 9,69
 • Magisterijum: Medicinski fakultet u Beogradu, 1988. "Morfološka i funkcionalna dijagnostika portne hipertenzije"
 • Doktorat:  Medicinski fakultet u Beogradu, 1997. "Procena pravca i protoka krvi u  dovodnom venskom sistemu jetre u toku hemodinamskih poremećaja u  oboljenjima jetre"
 • Specijalizacija: Specijalistički ispit iz Interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu, 1988.
 • Uža specijalizacija: Gastroenterologija i hepatologija, Medicinski fakultet, Ministarstvo zdravlja, 2008.
 • Sadašnje zvanje: Redovni profesor interne medicine, 2013.

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

 • Gastroenterološke  i hepatološke preglede (bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog  creva, pankreasa, jetre, žučne kese i žučnih puteva)
 • Tumačenje laboratorijskih i drugih analiza iz oblasti kliničke gastroenterologije i hepatologije
 • Savremeno lečenje Helicobacter Pylori infekcije
 • Utvrđivanje indikacija za dodatne dijagnostičke procedure
 • Pružanje saveta i preporuka za dalju terapiju
 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Kolor-dopler ultrasonografija krvnih sudova abdomena, posebno portnog sistema
 • Gastroskopija

Stručno-naučni rad:  Prof. Tomić je autor i koautor 193 naučno-stručna rada. Analiza  objavljenih radova i celokupnog stručnog i naučnog angažmana ukazuje na  bogato kliničko iskustvo i široko interesovanje u oblasti  gastroenterologije i hepatologije. Njegovi radovi ga svrstavaju među  priznate stručnjake u dijagnostici i lečenju oboljenja jetre, pankreasa,  žučnih puteva, kao i u dijagnostici lezija creva i želuca. Prof. Tomić  je bio član Republičke Komisije za medicinsku tehnologiju pri  Ministarstvu zdravlja, kao i član vladine Agencije za lekove i  medicinska sredstva u Odseku za kliničke studije lekova. Trenutno je  član Komisije za medicinska sredstva Agencije za lekove. Takođe je bio  uključen u mnoge međunarodne kliničke studije inovativnih lekova za  značajne gastroenterološke i hepatološke bolesti.