internista reumatolog

Prof. dr Dušan Stefanović

Dušan Stefanović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja: 

Pregled interniste reumatologa, preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata 

Radno mesto / Radno iskustvo:

2017. - Acibadem Bel Medic (konsultant)
1987. - Načelnik Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Obrazovanje:

2007. - Subspecijalista reumatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1993. - Doktor medicinskih nauka, doktorat na temu ,,Klinički značaj  imunoloških poremećaja u primarnom Sjogrenovom sindromu’’, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu
1987. - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 

Akademsko napredovanje
2005. - Redovni profesor i šef katedre interne medicine, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2005. - 2007. - Koordinator centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Publikacije:

Publikacije prof. dr Dušana Stefanovića možete pogledati na linku:

Profesionalna članstva:

Udruženje reumatologa Srbije - član predsedništva
Reumatološka sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)
Sekcija imunologa SLD

Stručne aktivnosti:

2005. - Edukacioni kurs o  primeni magnetne rezonancije u reumatologiji, rukovodilac na nacionalnom  kongresu reumatologa Niška Banja
2003. - Reumatoidni arthritis-edukacioni kurs, rukovodilac na nacionalnom kongresu reumatologa, Novi Sad
1994. - Laboratorija za imunopatologiju univerzitet u Varšavi, Poljska

Strani jezici:

Engleski