urolog

Dr Goran Savić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

•    Specijalističke preglede.

•    Endoskopske urološke opercaije / TURP  TUR TU, uretrotomiu internu, litotripsiju kamena u bešici, ureteru i bubregu/.

•    Otvorene urološke operacije.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Acibadem Bel Medic

•    2015. Klinika za urologiju, Kliničko bolnički centar, Beograd

•    2013. Klinika za urologiju, Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišović, Beograd

•    2008. Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije, Beograd (lekar na specijalizaciji)

•    2006. Lekar opšte prakse, Okružni Zatvor u Beogradu

Obrazovanje:

•    2013. Specijalizacija iz urologije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2004. Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Jedan autorski i više koautorskih radova

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje urologa

Strani jezici:

Nemački jezik

Posebna sfera interesovanja:

Opšta i onkološka urologija