vaskularni hirurg

Prof. dr Goran Vučurević

 Goran Vučurević

vaskularni hirurg

Prof. dr Goran Vučurević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Konsultant za preglede iz oblasti Vaskularne hirurgije.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Bel Medic - Od 2005.

•    Opšta bolnica Trebinje  1984. - 1986.

•    VMA Beograd 1986. - 1992.

•    Institut za kardiovaskularne bolesti  „ Dedinje“ 1992. - 2016.

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1984.

•    Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1992.

•    Magisterijum iz Vaskularne hirurgije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1996.

•    Doktorske studije iz oblasti Vaskularne hirurgije, 2006.

•    Subspecijalizacija iz Vaskularne hirurgije, 2013.

Publikacije:

•    Trideset (30) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

•    Koautor u 4 udžbenika iz Opšte i Vaskularne  hirurgije

•    Urednik u dva udžbenika iz Opšte hirurgije i Urgentne medicine za studente stomatologije.

Stručne aktivnosti:

•  Od 2008. god izabran za docenta na Medicinskom fakultetu u Pančevu

•  Godine 2013. izabran za vanrednog profesora na predmetima Opšta hirurgija i Urgentna medicina.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Bolesti arterija i vena


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!