vaskularni hirurg

Prof. dr Goran Vučurević

Goran Vučurević

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Konsultant za preglede iz oblasti Vaskularne hirurgije.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Acibadem Bel Medic - Od 2005.
 • Opšta bolnica Trebinje  1984. - 1986.
 • VMA Beograd 1986. - 1992.
 • Institut za kardiovaskularne bolesti  „ Dedinje“ 1992. - 2016.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1984.
 • Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1992.
 • Magisterijum iz Vaskularne hirurgije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1996.
 • Doktorske studije iz oblasti Vaskularne hirurgije, 2006.
 • Subspecijalizacija iz Vaskularne hirurgije, 2013.

Publikacije

 • Trideset (30) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.
 • Koautor u 4 udžbenika iz Opšte i Vaskularne  hirurgije
 • Urednik u dva udžbenika iz Opšte hirurgije i Urgentne medicine za studente stomatologije.

Stručne aktivnosti

 • Od 2008. god izabran za docenta na Medicinskom fakultetu u Pančevu
 • Godine 2013. izabran za vanrednog profesora na predmetima Opšta hirurgija i Urgentna medicina.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Bolesti arterija i vena