lekar opšte medicine

Dr Gorana Stevanović

 Gorana Stevanović

lekar opšte medicine

Dr Gorana Stevanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2016. -  Bel Medic

2016. - Doktor medicine, Gradski zvod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

2010. - Doktor medicine, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Niš

Obrazovanje:

2009.   Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Publikacije:

Autor rada "Kontuzione povrede oka"

Autor rada "Naemophilus influence tip B - epidemiološki problem najmlađih populacija"

Koautor  radova "Ispitivanje sastava etarskog ulja biljne vrste Acinos alpinus" i  "Ehosonografija u dijagnostici benignih i malignih lezija pljuvačnih  žlezdi"

Koautor radova: "Terapija i daijagnostika inkluzionih  konjuktivitisa" i "Karakteristike depresivne epizode u zavisnosti od  herediteta"

Stručne aktivnosti:

1. - 31. oktobar 2006. - Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterray, Meksiko

Rad na projektu "Traženje molekularnih markera leukemije"

28. april - 2. maj 2008. - 49. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije

30. april - 4. maj 2006. - 47. Savezni kongres studenata medicinskih nauka Srbije i Crne Gore

Strani jezici:

  • Engleski
  • Francuski
  • Nemački
  • Španski

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!