Specijalista anesteziolog

Dr Gordana Aćamović

Gordana Aćamović

Radno mesto / Radno iskustvo
2016 – Danas - Anesteziolog–Šef kabineta za terapiju bola–Univerzitetski kliničko bolnički centar  "Bezanijska kosa ", Beograd (Intenzivnanega, abdominalna, torakalna, urologija, vaskularna, onkologija, ortopedija, endokrinološka hirurgija)
1996 –2016 - Anesteziolog–Univerzitetska Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front", Beograd
1995 –1996 - Anesteziolog-Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
1991–1995 - Specijalizacija iz anesteziologije -Univerzitetsko kliničko bolnički centar,  Tuzla, Bosna i Hercegovina, Univerzitetski klinički centar Srbije
1986–1991 - Lekar opšte prakse –Dom zdravlja Zenica, Bosna i Hercegovina
1985 –1986 - Klinički staž –Dečja klinika, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Obrazovanje
1978 –1984 - Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
1991 - 1995 - Specijalizacija iz anesteziologije i reanimatologije
1991 - 1992 - Univerzitetski KBC Tuzla, Bosna i Hercegovina
1992 - Bolnica Careggi u Firenci, Kardijalna hirurgija, Italija
1993 - 1995 - Kliničko bolnički centar, Beograd, Srbija

Veštine
Intenzivna nega (Mehanička ventilacija i weaning,  parenteralna i enteralnaishrana, plasiranje CVK , perkutana traheostomija)
Anestezija-Opšta, TIVA i regionalna anestezija za hirurgije-Abdominalna, Torakalna, Urološka, Vaskularna, Onkološka, Neurohirurška, Endokrinološka, Ortopedska, Ginekološka i Akušerska
Anestezija za laparaskopsku hirurgiju
20 godina iskustva u epiduralnoj analgeziji, spinalnoj analgeziji,  CSE i  TIVA za vođenje porođaja i za carski rez
Torakalna Epiduralna analgezija za torakalne i abdominalne operacije
Terapija akutnog bola, hroničnog kancerskog bola i bolnih sindroma (lekovi i kroz EDK)

Jezici
Engleski
Slovenački

Stručna usavršavanja
Izabrana poglavlja u vojnoj ordinaciji anesteziologije i intenzivne nege -VMA, Beograd
Aktuelnosti i novine u kliničkoj praksi, Beograd
Inhalaciona anestezija i regionalna anestezija -aktuelnosti, Subotica
Specifičnosti anestezije i reanimacije u akušerstvu, Beograd
Praktični terapeutski primeri u hroničnom kancerskom bolu, Beograd
Međunarodni simpozijum -Anglo-srpski dani anestezije u Beogradu
Evropski anesteziološki kongres, Pariz
Osmi Beogradski međunarodni simpozijum o bolu-EURO KME Beograd
Savremeni principi korištenja i kombinacije analgetika u terapiji akutne i hronične boli-EURO KME, Beograd
Certificate-Anesteziologija sa intenzivnom negom -lečenje - KBC dr. Dragiša Mišovid, Beograd
Certificate-tromboembolizam u ortopedskoj hirurgiji, Beograd
Treća Godišnja škola opstetricijske anestezije, BeogradAnestezija i intenzivna nega u tercijarnoj ustanovi -Centar za anesteziju i reanimaciju, Beograd
Sedmi godišnji proledni naučni simpozijum u anesteziologiji i intenzivnoj nezi, Beograd
Certificate–Pristupi Parenteralnoj ishrani -Evropsko društvo za kliničku ishranu i metabolizam, Beograd Terapija bola -prepoznavanje i  procena bola, KBC Bežanijska Kosa, Beograd
Certificate-Mehanička ventilacija –DAS (Društvo anesteziologa Srbije), Beograd
Certificate-Osmi godišnji internacionali naučni simpozijum iz anestezije i intenzivne nege,Niš, Srbija
Certificate-12. BISOP (Beogradski međunarodni simpozijum o bol), Beograd
Certificate-Dijagnostika i lečenje sindroma sistemskog inflamatornogodgovora, (SIRS) i (SEPSE), KBC Bežanijska Kosa, Beograd
Certificate -Second Regional Education Meeting on Supportive Care in CancerPatients for Eastern European and Balkan Region, B