školski psiholog

Gordana Kedžić

Gordana Kedžić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Psihološke preglede dece i odraslih, dijagnostika, savetovano psihološki terapijski rad.

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • Acibadem Bel Medic - od 1995. godine
  • Osnovna škola ,,Siniša Nikolajević'' 1979.-1983. psiholog
  • Osnovna škola ,,Vladimir Nazor'' 1983.-1992. psiholog    
  • Osnovna škola ,,Miloš Crnjanski'' od 1992. a od 2002. direktor
  • Privatni VOS “Crnjanski” od 2002. do 2010. direktor
  • Privatni VOS “Kreativno pero” od 2010. direktor

Obrazovanje:

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa za psihologiju (kliničko-školski smer) 1976. godine

Publikacije:

Učestvovala je na mnogim seminarima i kongresima.
Objavila je oko 20 stručnih radova iz oblasti razvojne, pedagoške psihologije, mentalne higijene i neuropsihologije.

Profesionalna članstva:

Član Društva psihologa Srbije
Predsednik gradske sekcije psihologa u 2 mandata od 1980.-1988. godine

Stručne aktivnosti:

Autor je niza projekata:
,,Život bez nasilja''-preventivno mentalno higijenski program
,,Komunikacija u radu sa decom i roditeljima''
,,Individualno konsultativan rad sa talentovanom decom''

Strani jezici:

Ruski
Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Pedagoška i razvojna psihologija, neuropsihologija, mentalna higijena,   preventivno-savetodavno terapijski rad sa decom i odraslima, terapijska  orjentacija: nedirektivna psihoterapija

Dostignuća i priznanja:

Plaketa ,,Najboljima za rad sa najmlađima'' za rad sa decom i omladinom dodeljena od Grada Beograda.