lekar opšte medicine

Dr Gordana Srejić

Gordana Srejić

U Acibadem Bel Medicu radi
Na poziciji lekara opšte prakse

Obrazovanje
Srednja škola Žikica Damnjanović- medicinska sestra tehničar
Medicinski fakultet Beograd

Publikacije
Autor i koautor brojnih radova iz oblasti endokrinologije i reproduktivne ginekologije (Odgovor parathormona nakon infuzije Ca kod pacijentkinja sa primarnim hiperparatireoidizmom; Priprema recipijenata za embriotransfer sa doniranom jajnom ćelijom i protokoli stimulacije ovulacije za donore; The selection of ovulation induction protocols in patients with PCO syndrome undergoing IVF procedures..)

Stručne aktivnosti
Učesnik brojnih kongresa iz endokrinologije i ginekologije sa internacionalnim učešćem

Posebna sfera interesovanja
Posebno zainteresovana za oblast ginekologije kao i za naučno-istraživački rad

Strani jezici
Engleski jezik