specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Hristina Ravilić

Hristina Ravilić

U Acibadem Bel Medicu radi:
Ginekološke preglede, ultrazvučne ginekološke i perinatološke preglede, praćenje trudnoće, porođaj (vaginalni i operativni), postpartalni nadzor, ginekološke intervencije, ginekološke operacije, postoperativni nadzor.

Radno iskustvo:
2010. - 2013. - doktor medicine, Opsta Bolnica Borka Taleski, Prilep, S. Makedonija
2013. - 2016. - lekar na odeljenju ginekologije i akuserstva, Opšta Bolnica Borka Taleski, Prilep, S. Makedonija
2016. - 2020. - doktor medicine, lekar na specijalizaciji, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije.
2020. - 2023. - specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta Bolnica Borka Taleski, Prilep, Severna Makedonija.

Obrazovanje:
2010. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Skoplju
2020. – Specijalista ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Strani jezici: 
Engleski

Posebna sfera interesovanja:
Perinatologija, visokorizične trudnoće, sterilitet