vaskularni hirurg

Doc. dr Igor Končar

Igor Končar

Doc. dr Igor Končar je specijalista opšte hirurgije i vaskularne hirurgije u Beogradu. Bavi se oboljenjima aorte, karotidnih arterija kao i vena donjih ekstremiteta. Usavršavao se u Španiji i Italiji u nekoliko navrata. Nastavlja da se usavršava tako što redovno posećuje kongrese širom sveta.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2007 Hirurg na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS
 • 2013 Asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2015 Hirurg u Opštoj bolnici Medigroup
 • 2019 Hirurg u Opštoj bolnici Atlas

Obrazovanje

 • 2002 Završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija iz opšte hirurgije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Supspecijalizacija iz vaskularne hirurgije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Doktorirat iz oblasti biomehaničkih osobina aneurizme abdominalne aorte i proceni rizika od njene rupture

Publikacije 
Autor i koautor preko 100 stručnih radova i autor nekoliko poglavlja u stručnim knjigama.

Članstvo

 • Član Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS)
 • Član Evropskog udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju ESCVS
 • Generalni sekretar Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije

Posebna sfera interesovanja
Uža oblast interesovanja su mu minimalno invazivne procedure na grudnoj i trbušnoj aorti.