specijalista dečije fizikalne medicine

Prof. dr Ivana Petronić Marković

 Ivana Petronić Marković

specijalista dečije fizikalne medicine

Prof. dr Ivana Petronić Marković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Fizijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

2000. -  Bel Medic

1985. - Načelnik službe za fizijatriju, Univerzitetska dečija klinika Tiršova u Beogradu

Obrazovanje:

1994.   Doktorat na temu ’’Neurofizološka ispitivanja disfunkcije sfinktera’’  godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1989.  Magisterijum na temu ’’Rezultati lečenja PMV stopala’’

1989.  Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabiltacije

1982.  Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

1989 - 1990. Usavršavala se na Baylor College, Huston, USA

1986, 1988. Stipendista British Councila za usavršavanje na Great Ormond Street Hospital, London, UK

Publikacije:

Do sada je kao autor ili koautor publikovala preko 200 radova u  monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima  domaćih i međunarodnih kongresa.

Profesionalna članstva:

•  Član Evropskog borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Unije evropskih medicinskih specijalnosti;

•  Član  je Udruženja Fizijatara Srbije,SLD, European Society of Pediatric  Surgeons, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation,  Mediterranean Burns Forum;

•  American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation;

•  European Society of Cardiology;

•  European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation;

•  European Paediatric Surgeon’s Association;

•  International Burns Association;

•  Spinal Cord Association;

•  Srpsko Lekarsko Društvo;

•  Udruženje Pedijatara Srbije

Stručne aktivnosti:

Predavač po pozivu pri Hospital for Sick Children, London, UK

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Šef katedre za Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

•  2005. godina Šef katedre za Užu specijalizaciju Dečje fizijatrije

•  2010. godina Delegat Evropskog Borda Fizikalne medicine i rehabilitacije

•  2010. godina Šef katedre Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Dečija fizijatrija, neurofiziološka dijagnostika

Dostignuća i priznanja:

•  1982. godina Oktobarska nagrada grada Beograda

•  1990. godina Nagrada službe Fizikalne medicine I rehabilitacije na Baylor College of Medicine, Hjuston, SAD

•  2011. godina Zlatna Plaketa Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu za JUSAD studiju


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!