specijalista dečije fizikalne medicine

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Ivana Petronić Marković

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Fizijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:
2000. - Acibadem Bel Medic
1985. - Načelnik službe za fizijatriju, Univerzitetska dečija klinika Tiršova u Beogradu

Obrazovanje:
1994.   Doktorat na temu ’’Neurofizološka ispitivanja disfunkcije sfinktera’’  godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1989.  Magisterijum na temu ’’Rezultati lečenja PMV stopala’’
1989.  Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabiltacije
1982.  Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1989 - 1990. Usavršavala se na Baylor College, Huston, USA
1986, 1988. Stipendista British Councila za usavršavanje na Great Ormond Street Hospital, London, UK

Publikacije:
Do sada je kao autor ili koautor publikovala preko 200 radova u  monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima  domaćih i međunarodnih kongresa.

Profesionalna članstva:

 • Član Evropskog borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Unije evropskih medicinskih specijalnosti;
 • Član  je Udruženja Fizijatara Srbije,SLD, European Society of Pediatric  Surgeons, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation,  Mediterranean Burns Forum;
 • American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation;
 • European Society of Cardiology;
 • European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation;
 • European Paediatric Surgeon’s Association;
 • International Burns Association;
 • Spinal Cord Association;
 • Srpsko Lekarsko Društvo;
 • Udruženje Pedijatara Srbije

Stručne aktivnosti:
Predavač po pozivu pri Hospital for Sick Children, London, UK
Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu
Šef katedre za Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 • 2005. godina Šef katedre za Užu specijalizaciju Dečje fizijatrije
 • 2010. godina Delegat Evropskog Borda Fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 2010. godina Šef katedre Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja
Dečija fizijatrija, neurofiziološka dijagnostika

Dostignuća i priznanja

 • 1982. godina Oktobarska nagrada grada Beograda
 • 1990. godina Nagrada službe Fizikalne medicine I rehabilitacije na Baylor College of Medicine, Hjuston, SAD
 • 2011. godina Zlatna Plaketa Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu za JUSAD studiju