oftalmolog

Dr Jasna Rebić Jelić

Jasna Rebić Jelić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:
2018. - Bel Medic
Od 2009.  - Institut za neonatologiju
2005. - 2009. - Dom zdravlja Rakovica
2004. - 2005. - Očna kuća ."OPTIK PROFESIONAL" Beograd
2003. - 2004. - Specijalna bolnica "Sveti vid" Beograd
2001. - 2003. - Opšta bolnica Užice - Služba za očne bolesti
2002. - Pomoćnik direktora Zdravstvenog centra Užice za kontakte sa medijima, humanitarnim organizacijama i ambasadama
1998. - 2000. - Institut za očne bolesti - specijalistički staž
1995. - 1998. - Služba za očne bolesti Opšte bolnice Užice

Obrazovanje:
1989. - Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu, Doktor Medicine
2001. - Institut za očne bolesti Beograd, Specijalistički ispit iz oftamologije
2006. - 2007. - Institut za očne bolesti, Kabinet za poremećaje motiliteta i slabovidosti
- Edukacija sedam meseci
- Volonterski rad u ambulanti dečije oftamologije
2008. - 2009. - Volonterski rad sa Prof. dr A. Oros na skriningu i lečenju prematurne retinopatije kod prevremeno rođene dece
1992. - 1995. - Služba patoanatomije Opšte bolnice Užice
1991. - 1992. - Služba hitne pomoći Užice