psihijatar

Dr sci. med. Jelena Krstić

Jelena Krstić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Konsultativne preglede i psihoterapiju

Radno mesto / Radno iskustvo:
Od 2003. - Bolnica za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović", Dedinje

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1996.godine
Specijalizirala psihijatriju na Vojnomedicinskoj Akademiji 2002.god.
Institut za mentalno zdravlje u Beogradu 1999. - 2001.  Edukativni  seminar iz "Osnova psihodinamskog savetovanja i psihoterapije odraslih’’
1999. - 2001.  Edukativni seminar iz "Osnova psihodinamskog savetovanja  i psihoterapije odraslih", Institut za mentalno zdravlje u Beogradu.
2012. - Doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul "Neuronauke".

Publikacije:
Autor i koautor u više stručnih i naučnih radova

Profesionalna članstva:
Član Evropskog udruženje neuronauka (Federation of European Neurosciences-FENS)

Strani jezici:
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:
Terapija anksioznih poremećaja, depresije, kriznih stanja, neurotskih, sa stresom povezanih i psihosomatskih poremećaja

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!