otorinolaringolog

Mr sci. med. Jelena Perović Jovanović

 Jelena Perović Jovanović

otorinolaringolog

Mr sci. med. Jelena Perović Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

•    ORL preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata (dece i odraslih)

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2011. - Bel Medic

•    2011. - Beogradski KBC od februara

•    2005. - Dom zdravlja „Dr Ristić”, lekar specijalista otorinolaringolog

•    2004 / 2005. - Služba za otorinolaringologiju DZ „Stari Grad“

•    KBC Zemun i Republički zavod za tržište rada u Beogradu, projekat pomoći mladim talentima

Obrazovanje:

•    Specijalistički ispit sa odličnim uspehom položila marta 2004. godine na Klinici za otorinolaringologiju u Beogradu.

•    Specijalizacija iz otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, Klinički bolnički centar u Zemunu, 1999.

•    Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu 2002.

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.

Publikacije:

•    Objavila 16 stručno-naučnih radova od kojih su 11 štampani u celini.

•    Rad u časopisu koji je indeksiran u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index-u (SCI)

•    Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE

•    Ceo rad u časopisu koji nije uključen u pomenute baze podataka )

•    Izvod u zborniku međunarodnog skupa

•    Izvod u zborniku nacionalnog skupa

Profesionalna članstva:

•    Član YUMSTIC-a (Yu-goslav Medical Student,s Commiti), EMSA-e (The European Medical Student,s Association) i IFMSA (International Federation of Medical Student,s Association).

•    Član je ORL sekcije Srpskog Lekarskog Društva

Stručne aktivnosti:

•    Dodeljen joj je sertifikat za učešće na seminaru i radionici „How to write a scientific paper“ čiji su moderatori bili urednici The Lancet-a, 2006. godine u Beogradu.

•    Učestvovala je na XVII kongresu otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelji, 2006. godine u Novom Sadu.

•    Završila je seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa“, 2007. godine u Beogradu.

•    Prisustvovala je XLVII ORL nedelji sa medjunarodnim učešćem, 2007. godine u Beogradu.

•    Učestvovala je na seminaru kontinuirane medicinske edukacije “Audiologija”, 2008. godine u Beogradu.

•    Pohadjala je seminar kontinuirane medicinske edukacije sa mešovitim učešćem pod nazivom „Škola otologije - timpanoplastika“, 2008.godine u Beogardu.

•    Hirurško lečenje nagluvosti i gluvoće, Akademija Medicinskih Nauka SLD i ORL Sekcija SLD, Hotel M. Best Western, Beograd, 2010.

•    Publikovanje naučnih članaka -Kako komunicirati sa uredništvom časopisa? KBC Zemun, Zemun, 2010.

•    Alergijski rinitis dijagnoza i terapija - Ecka, 20 . mart 2010.

Strani jezici:

Engleski i ruski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.