otorinolaringolog

Mr. sci. med. Jelena Perović Jovanović

Jelena Perović Jovanović

Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
ORL preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata (dece i odraslih)

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2011. - Bel Medic
 • 2011. - Beogradski KBC od februara
 • 2005. - Dom zdravlja „Dr Ristić”, lekar specijalista otorinolaringolog
 • 2004 / 2005. - Služba za otorinolaringologiju DZ „Stari Grad“
 • KBC Zemun i Republički zavod za tržište rada u Beogradu, projekat pomoći mladim talentima

Obrazovanje

 • Specijalistički ispit sa odličnim uspehom položila marta 2004. godine na Klinici za otorinolaringologiju u Beogradu.
 • Specijalizacija iz otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, Klinički bolnički centar u Zemunu, 1999.
 • Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu 2002.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.

Publikacije

 • Objavila 16 stručno-naučnih radova od kojih su 11 štampani u celini.
 • Rad u časopisu koji je indeksiran u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index-u (SCI)
 • Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE
 • Ceo rad u časopisu koji nije uključen u pomenute baze podataka )
 • Izvod u zborniku međunarodnog skupa
 • Izvod u zborniku nacionalnog skupa

Profesionalna članstva

 • Član YUMSTIC-a (Yu-goslav Medical Student,s Commiti), EMSA-e (The European Medical Student,s Association) i IFMSA (International Federation of Medical Student,s Association).
 • Član je ORL sekcije Srpskog Lekarskog Društva

Stručne aktivnosti

 • Dodeljen joj je sertifikat za učešće na seminaru i radionici „How to write a scientific paper“ čiji su moderatori bili urednici The Lancet-a, 2006. godine u Beogradu.
 • Učestvovala je na XVII kongresu otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelji, 2006. godine u Novom Sadu.
 • Završila je seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa“, 2007. godine u Beogradu.
 • Prisustvovala je XLVII ORL nedelji sa medjunarodnim učešćem, 2007. godine u Beogradu.
 • Učestvovala je na seminaru kontinuirane medicinske edukacije “Audiologija”, 2008. godine u Beogradu.
 • Pohadjala je seminar kontinuirane medicinske edukacije sa mešovitim učešćem pod nazivom „Škola otologije - timpanoplastika“, 2008.godine u Beogardu.
 • Hirurško lečenje nagluvosti i gluvoće, Akademija Medicinskih Nauka SLD i ORL Sekcija SLD, Hotel M. Best Western, Beograd, 2010.
 • Publikovanje naučnih članaka -Kako komunicirati sa uredništvom časopisa? KBC Zemun, Zemun, 2010.
 • Alergijski rinitis dijagnoza i terapija - Ecka, 20 . mart 2010.

Strani jezici
Engleski
Ruski