specijalista fizikalne medicine

Dr Jelena Petrović Atanacković

Jelena Petrović Atanacković

Radno mesto / Radno iskustvo
Toronto West General Hospital, asistent 2  god
KBC Dragiša Mišović, klinički lekar volonter 1 god
DZ Pećinci, 4 god
Intermed Plus Poliklinika, klinički lekar 3 god

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005. sa prosečnom ocenom 8,4
Specijalizacija fizikalne mediciine i rehabiltiacije 2018.
Edukacije iz neurorehabilitacije, kinesio taping, REBT (racionalno emotivna kognitivna teorija i tehnika).

Publikacije
Autor i koautor je nekoliko radova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Profesionalna članstva
Član je nekoliko udruženja.

Strani jezici
Engleski