specijalista fizikalne medicine

Dr Jelena Petrović Atanacković

Jelena Petrović Atanacković

Radno iskustvo
Toronto West General Hospital, asistent, 2 god.
KBC Dragiša Mišović, klinički lekar volonter, 1 god.
DZ Pećinci, 4 god.
Intermed Plus Poliklinika, klinički lekar, 3 god.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005. sa prosečnom ocenom 8,4
Specijalizacija fizikalne mediciine i rehabiltiacije 2018.
Edukacije iz neurorehabilitacije, kinesio taping, REBT (racionalno emotivna kognitivna teorija i tehnika).

Strani jezici
Engleski

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!