specijalista dečije fizikalne medicine

Prim. dr Jelena Rakić Milanović

 Jelena Rakić Milanović

specijalista dečije fizikalne medicine

Prim. dr Jelena Rakić Milanović

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Fizijatrijske preglede dece

Radno mesto / Radno iskustvo
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, RJ Stacionar, Beograd. 1987.-1988.
Institut  za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" u  Beogradu od 1988. – Načelnik Službe za fizikalnu medicine i  rehabilitaciju od 1994.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1985.
Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 1991.
Magisterijum iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1994.

Publikacije
Pisana poglavlja u više knjiga “Problemi u pedijatriji” namenjenih poslediplomskom usavršavanju lekara
Autor  i koautor u brojnim stručnim radovima objavljenim u domaćim i  stranim  časopisima kao i izlaganim na domaćim i međunarodnim kongresima.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Dečija rehabilitacija

Dostignuća i priznanja
Izbor u zvanje primarijusa 2010.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!