specijalista dečije fizikalne medicine

Prim. dr Jelena Rakić Milanović

no profile

specijalista dečije fizikalne medicine

Prim. dr Jelena Rakić Milanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Fizijatrijske preglede dece

Radno mesto / Radno iskustvo:

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, RJ Stacionar, Beograd. 1987.-1988.

Institut  za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" u  Beogradu od 1988. – Načelnik Službe za fizikalnu medicine i  rehabilitaciju od 1994.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1985.

Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 1991.

Magisterijum iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1994.

Publikacije:

Pisana poglavlja u više knjiga “Problemi u pedijatriji” namenjenih poslediplomskom usavršavanju lekara

Autor  i koautor u brojnim stručnim radovima objavljenim u domaćim i  stranim  časopisima kao i izlaganim na domaćim i međunarodnim kongresima.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Dečija rehabilitacija

Dostignuća i priznanja:

Izbor u zvanje primarijusa 2010.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!