internista gastroenterolog

Mr. sci. med. dr Lena Martinović

Lena Martinović

U Acibadem Bel Medicu radi:
Gastroenterološke preglede ambulantnih I hospitalnih pacijenata
Ultrazvuk abdomena
Gastroskopija (EGDS)
Kolonoskopija
Slepa biopsija jetre
Abdominalna punkcija ascitesa

Radno mesto / Radno iskustvo
„Klinika za gastroenterohepatologiju, Univerzitetski Klinički Centar Srbije“ od 2000. godine,  Šef odseka za prijem i polikliničku ambulantnu službu
Koistraživač u više multicentričnih, duplo-slepih, placebo kontrolisanih kliničkih studija u periodu od 2004. do 2012 g. u Kliničkom Centru Srbije
KBC „Bežanijska Kosa“ 1997-1998. godine
Konsultant u Domu Zdravlja Vizim od 2015. godine
Konsultant u Opštoj bolnici „Atlas“ od 2018. godine
Konsultant u Opštoj bolnici „Aurora“ od 2019. godine

Obrazovanje
Doktor medicine od 1995. godine
Specijalizacija iz Interne medicine 2001. godine
Postdiplomske studije iz gastroenterologije 2016. godine
Magisterijum iz oblasti gastroentrologije sa temom „Prognostički značaj Glasgow-Bletchfordovog, Rockall i AIMS 65 skora kod pacijenata sa krvarenjem iz gornjih partija digestivnog sistema” 2016.godine

Stručna usavršavanja
Endoskopski workshop Vojnomedicinska Akademija u Beogradu 2005
ESPEN osnovni kurs kliničke nutricije i metabolizma, Zagreb, Hrvatska
ESPEN napredni kurs kliničke nutricije, Dubrovnik, Hrvatska
ESPEN kurs parenteralne nutricije, Prag,Čehoslovačka

Publikacije
Milenkovic B, Dudvarski-Ilic A, Jankovic G, Martinovic L, Mijac D. (2011) Anti-TNF treatment and military tuberculosis in Crohn's disease. Srp Arh Celok Lek. 139 (7-8): 514-7.
L.Martinović, G.Janković, J.Janković, D.Mijač, J.Martinov, Lj.Marković. Dijagnostički značaj vrednosti alfa feto protein u fokalnim lezijama jetre. Arch Gastroenterohepatol 2007;26:59
D.Mijač, G.Janković, I.Boričić, J.Janković, L.Martinović, J.Martinov, M.Krstić. Ciljana biopsija jetre pod kontrolom ultrazvuka u dijagnostici hepatocelularnog carcinoma. Arch Gastroenterohepatol 2007;26:60
J.Janković, G.Janković, D.Mijač, I.Boričić, S.Milinić, L.Martinović, J.Martinov. Etiološki faktori u nastanku hepatocelularnog carcinoma. Arch Gastroenterohepatol 2007;26:79
S.Milinić, D.Mijač, L.Martinović, J.Martinov, G.Janković. Vrednosti laboratorijskih parametara u serumu bolesnika sa benignim lezijama i malignim tumorima jetre. Arch Gastroenterohepatol 2007;26:84
G.Jankovic, L. Martinovic, Z.Dakic,D.Mijač,M.Štulić,M.Krstić. Visceral leishmaniasis in patient with ulcerative colitis:case report. Vojno sanitetski pregled 2018online-first broj 00;76-76.

Profesionalna članstva
Član srpskog lekarskog društva, Udruženje gastroenterologa Srbije

Stručne aktivnosti
Gastroskopija i kolonoskopija, ultrazvuk abdomena, slepa biopsija jetre, enteralna I perenteralna nutricija u kritično obolelih pacijenata

Strani jezici
Engleski Jezik

Posebna sfera interesovanja
Endoskopska dijagnostika, IBD, Hronične bolesti jetre,  funkcionalni poremećaji digestivnog sistema