pedijatar

Dr Lidija Galović

 Lidija Galović

pedijatar

Dr Lidija Galović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo
1984. - Dom zdravlja Novi Beograd, služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
1994. - Predškolski dispanzer Doma zdravlja Novi Beograd.

Obrazovanje
1982. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Lekarski staž pohađala u KBC ‚‚Bežanijska Kosa"
1984. - Završila kurs iz socijalne pedijatrije
1994. - Specijalizacija iz pedijatrije u Institutu za majku i dete
2008. - Završila kurs iz razvojne pedijatrije


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!