pedijatar

Dr Lidija Galović

 Lidija Galović

pedijatar

Dr Lidija Galović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

 Radno mesto / Radno iskustvo:

1984. - Dom zdravlja Novi Beograd, služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

1994. - Predškolski dispanzer Doma zdravlja Novi Beograd.

Obrazovanje:

1982. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Lekarski staž pohađala u KBC ‚‚Bežanijska Kosa"

1984. - Završila kurs iz socijalne pedijatrije

1994. - Specijalizacija iz pedijatrije u Institutu za majku i dete

2008. - Završila kurs iz razvojne pedijatrije
Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!