lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Lidija Isović

 Lidija Isović

lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Lidija Isović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, sistematske preglede, EKG, spirometriju, alergološke kožne probe...

Radno mesto / Radno iskustvo:

Bel Medic, Od 2010.

Vojnomedicinska akademija (VMA), volonterski staž, februar - maj 2010.

VMC Novi Beograd, volonterski staž, maj - avgust 2010.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.

Strani jezici:

Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!