specijalista opšte medicine

Prim. dr Ljiljana Marković

Radno iskustvo
1999. - 2020. - Opšta medicina  DZ Novi Beograd
2000. - 2010. - Rad u Savetovalištu za dijabetes i Centru za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u DZ Novi Beograd.
1980. - 1999. - Opšta medicina DZ Priština
Primarni posao koji obavlja je rad specijaliste opšte medicine koji uključuje vrlo raznovrsnu ikompleksnu patologiju.

Obrazovanje
Primarijus 2000. godine, Ministarstvo zdravlja  Beograd
Specijalista opšte medicine 1985. godine, Medicinski fakultet Priština
Doktor medicine početkom 1980. godine, Medicinski fakultet Priština

Stručne aktivnosti i usavršavanja
Učešće i prezentacije stručnih radova na mnogim kongresima i simpozijumima opšte medicine, evropskim konferencijama porodičnih lekara, kongresima o šećernoj bolesti, kongresima endokrinologa, kardiologa, simpozijumima o gojaznosti. Edukacija lekara u vidu predavanja o dijabetesu, od čega je veći broj akreditovan preko podružnice SLD, kao i hipertenziji, lipidima, hroničnoj venskoj insuficijenciji, astmi... Povremeno i edukacija pacijenata u vidu predavanja i radionica. Pohađala školu flebologije, školu astme, kurs o bolestima digestivnog sistema, i pre svega veliki broj edukacija o dijabetesu uključujući predavanja, forume, radionice i slično.

Dostignuća i priznanja
Primarijat 2000.godine

Posebna interesovanja
DIJABETES - Temeljito znanje o dijabetesu stečeno tokom dugogodišnjeg rada i kroz mnogobrojne edukacije uključujući predavanjaeminentnih stručnjaka iz ove oblasti.