spec. interne medicine, alergolog i klinički imunolog

Ass dr sci. med. Maja Stojanović

U Bel Medicu radi:
Preglede, dijagnostiku i lečenje  ambulantih i hospitalizovanih bolesnika sa poremećajem imunskog odgovora  (imunodefijiencije, autoimunost, alergije)

Radno iskustvo
Od 2018. - Klinički asistent na katedri Interne medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
Od 2012. -  Klinika za alergologiju i imunologiju, Klinički centar Srbije
Od 2008. - BelMedic; od 2019. Godine – BelMedic (konsultant)

Obrazovanje
2019. - Uža specijalizacija iz alergologije i kliničke imunologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. - Doktorske akademske studije – Inflamacija i autoimunost (u toku), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2011. - Akademska specijalizacija iz imunologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2002. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2022. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja
Klinička imunologija
Sistemski vaskulitisi (Takayasu arteritis, gigantocelularni (temporalni) arteritis, ANCA asocirani vaskulitisi)
Sistemske bolesti vezivnog tkiva, sistemski eritemski lupus, IgG4 asocirana i druge fibroinflamatorne bolesti
Bolesti plućnog intersticijuma (fibroze pluća) u sklopu sistemskih autoimunskih bolesti
Primena biološke terapije u sistemskim bolestima veziva, vaskulitisima i određenim alergološkim bolestima
Primarne i sekundarne (jatrogene) imunodeficijencije;
Intravenska primena imunoglobulina u supstitucionim i imunomodulatornim dozama
Antifosfolipidni sindrom
Imunologija sepse


Profesionalna članstva

 • EUVAS (European Vasculitis Society)
 • CIS (Clinical Immunology Society)
 • ESID (European Society of Immunodeficiency)
 • EAACI (European Academy for Allergy and Clinical Immunology)
 • WAO (World Allergy Organisation)
 • AAAAI (American Academy for Allergy, Asthma and Clinical Immunology)
 • SLD (Srpsko lekarsko društvo)
 • SLD – Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju
 • DIS (Društva imunologa Srbije)
 • UAKIS – Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije 
 • SGPI-Srpska grupa za primarne imunodeficijencije
 • URES-Udruženje reumatologa SrbijePublikacije
Autor i koautor velikog broja stručnih radova u oblasti bazične, kliničke imunologije i alergologije

Dostignuća i priznanja

Od oktobra 2021. godine poseduje diplomu “Certificate of Excellence in Allergology and Clinical Immunology” nakon položenog medjunarodnog ispita (EAACI/UEMS exam) iz alergologije i kliničke imunologije u organizaciji Evropskog udruženja alergologa i kliničkih imunologa (EAACI) sa sedištem u Cirihu, Švajcarska

Dobitnik  prestižnih stipendija i „travel grantova“ za edukacije iz oblasti  kliničke imunologije i alergologije u Evropi i Americi: EFIS (European  Federation of Immunology Societies), EULAR (European League Against  Rheumatism), AAF Open Medical Institute/Columbia University, WAO, EAACI,  AAAAI, ESID