internista – alergolog i klinički imunolog

Ass. dr Maja Stojanović

U Bel Medicu radi:
Preglede, dijagnostiku i lečenje  ambulantih i hospitalizovanih bolesnika sa poremećajem imunskog odgovora  (imunodefijiencije, autoimunost, alergije)

Radno iskustvo
Od 2018. - Klinički asistent na katedri Interne medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
Od 2012. -  Klinika za alergologiju i imunologiju, Klinički centar Srbije
Od 2008. - BelMedic; od 2019. Godine – BelMedic (konsultant)

Obrazovanje
2019. - Uža specijalizacija iz alergologije i kliničke imunologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. - Doktorske akademske studije – Inflamacija i autoimunost (u toku), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2011. - Akademska specijalizacija iz imunologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2002. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja
Klinička imunologija
Sistemski vaskulitisi (Takayasu arteritis, gigantocelularni (temporalni) arteritis, ANCA+ vaskulitisi)
Sistemske bolesti vezivnog tkiva, sistemski eritemski lupus
Primena biološke terapije u sistemskim bolestima veziva, vaskulitisima i određenim alergološkim bolestima
Primarne i sekundarne (jatrogene) imunodeficijencije;
Intravenska primena imunoglobulina u supstitucionim i imunomodulatornim dozama
Antifosfolipidni sindrom

Profesionalna članstva
Član SLD-a i sekcije za alergologiju i imunologiju u okviru SLD-a,
Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS),
EAACI (European Academy for Allergy, Asthma and Clinical Immunology),
WAO (World Allergy Organisation),
AAAAI (American Academy for Allergy, Asthma and Clinical Immunology),
EUVAS (European Vasculitis Society)

Publikacije
Autor i koautor velikog broja stručnih radova u oblasti bazične, kliničke imunologije i alergologije

Dostignuća i priznanja
Dobitnik prestižnih stipendija i „travel grantova“ za edukacije iz oblasti kliničke imunologije i alergologije u Evropi i Americi: EFIS (European Federation of Immunology Societies), EULAR (European League Against Rheumatism), AAF Open Medical Institute/Columbia University, WAO, EAACI, AAAAI;