vaskularni hirurg

Prof. dr Marko Dragaš

Marko Dragaš

Prof. dr Marko Dragaš je specijalista vaskularne hirurgije u Beogradu.  Ima posebno iskustvo u hirurgiji karotidnih arterija, aneurizmi grudne i  trbusne aorte, aneurizmi perifernih arterija, perifernoj okluzivnoj  arterijskoj bolesti, vaskularnom sindromu gornje torakalne aperture  (TOS), kao i tumora grudnog kosa i abdomena koji zahvataju velike krvne  sudove.
Autor je i koautor brojnih naučnih radova objavljenih u značajnim medicinskim časopisima.
Učesnik i predavač na kongresima širom zemlje i inostranstva.
Dr Dragaš je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1993 do 2000 - Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2001 do 2006 - Specijalizacija iz hirurgije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2010 do 2015 - Supspecijalizacija iz vaskularne hirurgije.

Radno iskustvo:

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS.
Medicinski fakultet u Beogradu 

Publikacije:

Procena indikacija za primenu protektivnog intraluminalnog šanta u karotidnoj hirurgiji.
Effect of Intra-operative Intra-arterial Thrombolysis on Long Term Clinical Outcomes in Patients with Acute Popliteal Artery Aneurysm Thrombosis
Treatment of pediatric vascular injuries: the experience of a single non-pediatric referral center

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo
Lekarska komora Srbije