neonatolog

Dr Mijat Savić

 Mijat Savić

neonatolog

Dr Mijat Savić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Pedijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, imunizaciju

Radno mesto / Radno iskustvo:

2006.  Bel Medic

2001.  Direktor, Republički zavod za zdravstveno osiguranje

1994.  Privatna lekarska ordinacija ,,Medical Trust’’

1992.  Ratna bolnica

1982.  Regionalni medicinski centar ,,Dr Safet Mujić’’ u Mostaru

1978.  lekar opšte prakse, Dom Zdravlja ,,Nevesinje’’

Obrazovanje:

1990. Subspecijalizacija iz neonatologije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1988. Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1978. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna sfera interesovanja:

Neonatologija, opšta pedijatrija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!