anesteziolog

Dr Milan Ranković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Opšta anestezija, regionalna anestezija, postoperativno praćenje pacijenata, lečenje pacijenata koji zahtevaju uslove intenzivne nege

Radno mesto / Radno iskustvo
2006. -  Bel Medic
1982. - VMA
1976. - KBC Banja Luka

Obrazovanje
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, 1974.
Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 1980.

Publikacije
Autor  i koautor vise radova prezentovanih na kongresima anesteziologa  Jugoslavije i Srbije, edukacija lekara na specijalizaciji i medicinskih tehnicara u Klinici za anesteziju i intenzivno lecenje VMA

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Anestezija u endoskopskoj hirurgiji

Dostignuća i priznanja
Odlikovan Medaljom Čovekoljublja za izuzetne rezultate u zbrinjavanju i lečenju tesko povređenih i obolelih tokom ratova 90-ih.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!