infektolog

Spec. dr Milan Stojković

Milan Stojković

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Decembar 2016 - Jun 2017 god - Stažista volonter u KBC ,,Dr Dragiša Mišović”, odeljenje Urologije
 • Jun 2017 - Oktobar 2017 god - Stažista volonter u KSC na Klinici za Infektivne i tropske bolesti
 • Oktobar 2017 - Jul 2022 god - Specijalističke studije iz oblasti Infektologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Obrazovanje:

 • OKTOBAR 2010- NOVEMBAR 2016
  • Osnovne studije na medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
  • Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
 • OKTOBAR 2018
  • Doktorske studije iz Medicinske farmakologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • Kongresi sa međunarodnim učešćem (tokom studija)
 • HIV/AIDS seminar - Barselona 2018god.
 • COVID19 program posebnog stručnog usavršavanja
 • HIV asocijacija Srbije
 • Kontinuirana medicinska edukacija


Publikacije

 • Autorski radovi: 52 kongres biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem
 • Analiza broja CAG ponovaka na genu za androgeni receptor kod osoba sa demencijom
 • 53. Kongres bimedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem - Genetska osnova migrena
 • 54. Kongres biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem - Studija asocijacije polimorfizma rs1800471 gena za TFGbeta kod bolesnika sa migrenom
 • 55. Kongres biomedicinskih nauka Srbije - Urinarne infekcije kod bolesnika sa C. difficile infekcijom
 • 56 Analiza gena CaCNA1A za Ca kanala kod osoba sa familijarnom hemiplegičnom migrenom

Koautorski radovi: 

 • 2011 - Određivanje mutacija kod pacijenata sa Leberovom optičkom atrofijom
 • 2013 - Analiza polimorfizmars185042 u genu za karboanhidrazu VII kod dece sa idiopatskim febrilnim konvulzijama
 • 2019 - Ishod terapije hronične HBV infekcije kod HBV/HIV koninficiranih HBV monoinficiranih pacijenata


Strani jezici

 • Engleski
 • Nemacki


Posebna sfera interesovanja:

 • HIV/AIDS, karantinske bolesti