logoped i neuropsiholog

Prof. dr Mile Vuković

Mile Vuković

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

 • Sistematske logopedske preglede
 • Dijagnostiku i terapiju govorno-jezičkih poremećaja kod dece.
 • Dijagnostiku i terapiju poremećaja govornih, jezičkih i kognitivnih  funkcija nastalih posle moždanog udara, traumatske povrede mozga, tumora  mozga, demencije i drugih oblika neuropatologije.
 • Neuropsihološko testiranje nakon moždanog udara, traumatske povrede mozga, tumora mozga, i kod osoba sa demencijom.

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1995. - Bel Medic
1986. - Saradnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu (Predškolska ustanova Ivanjica)
1987. - Dom zdravlja Zemun
1990. - 2000. - Konsultant na Neurološkoj klinici KCS
1989. - Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju, gde i sada radi u zvanju i na radnom mestu  redovnog profesora.
2002. - 2004 i 2011. - 2015. - Bio je prodekan za nastavu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
2005. - 2010. - Bio je višegodišnji član Komisije za polaganje stručnog ispita za  logopede pri Fakultetu za specijalnu edukaicju i rehabilitaciju;  predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za zdravstvene  saradnike pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije; član republičke  stručne Komisije za prevenciju i lečenje poremećaja sluha i govora

Obrazovanje

 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu (ranije Defektološki fakultet), Odsek za logopediju, Student generacije 1985.
 • Magisterijum iz Neuropsihologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1990.
 • Doktorat (Simptomatologija i restitucija jezičkih i kognitivnih  funkcija kod bolesnika sa traumatskom afazijom), Fakultet za specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, 1993.

Stručna usavršavanja:

 • London, 1989.
 • Cirih, 2006.
 • Stokholm, 2014.
 • London, 2015.

Publikacije:

 • Glavni i dogovorni urednik za izdavačku delatnost Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju od 2012.
 • Recenzent je radova objavlejnih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Profesionalna članstva:

 • Međunarodno udruženje neuropsihologa
 • Evropsko udruženje za mozak i ponašanje
 • Udruženje logopeda Srbije
 • Društvo defektologa Srbije
 • Član je uređivačkog odbora nacionalnih i međunarodnih časopisa.

Stručne aktivnosti:

 • Genetička osnova razvića i patogeneza bolesti čoveka
 • Razvoj normalnog i patološkog govora
 • Fenomenologija smetnji i poremećaja u razvoju
 • Izrada programa preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom paotologijom.
 • Klinički oblici govornih i jezičkih poremećaja kod osoba sa traumastkom povredom mozga (rukovodilac)
 • Poboljšanje kvaliteta života osoba sa posledicama moždanog udara (rukovodilac)
 • Evaluacija tretmana stečenih poremećaja govora i jezika (rukovodilac).

Strani jezici
Engleski i ruski jezik

Posebna sfera interesovanja
Afaziologija, Klinička neuropsihologija, Neurolingvistika, psiholingvistika

Dostignuća i priznanja

 • Veći broj radova objavljenih u časopisima sa SCI liste;
 • Univerzitetski udžbenik (Afaziologija), štampan u četiri izdanja;
 • Tri knjige/monografije: Traumatska afazija, Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga, Tretman afazija (štampana u dva izdanja)
 • 300 radova objavljenih u tematskim zbornicima i časopisima ili saopštenih na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.
 • Nagrada za rad prezentovan na BAS conferenciji, London,  2015. godine
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!