kardiohirurg

Prof. dr Milenko Rosić

Milenko Rosić

Radno mesto / Radno iskustvo

 • April 2001. – Mart 2002.
  Medicinski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
  Katedra za anatomiju
  Asistent pripravnik
  Vođenje vežbi za studente Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 • Mart 2002. -
  Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Srbija
  Sremska Kamenica, Srbija
  Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju
  Kardiohirurg, profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, bivši zamenik Upravnika Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, načelnik odeljenja za minimal invazivnu hirurgiju
  Operacije na otvorenom srcu

 • Oktobar 2005. -
  Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, Srboija
  Katedra za hirurgiju, subkatedra za kardiohirurgiju
  - Oktobar 2005. – Okrobar 2007. Asistent pripravnik
  - Februar 2007. – Februar 2013. Asistent
  - Jun 2015. – Jun 2020. Docent
  - Jun 2020.- Vanredni Profesor
  Organizacija i izvođenje nastave, vežbi i završnih ispita za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Novom Sadu

 • Mart 2006. – Avgust 2006.          
  Centar za kardiovaskularne bolesti MC Medicor, Slovenija
  Klinika za kardiohirurgiju
  Hirurški asistent
  Operacije na otvorenom srcu  

 • Novembar 2015. -    
  Klinički centar „Majka Teraza“, Makedonija
  Klinika za kardiohirurgiju
  Kardiohirurg, edukator
  Operacije na otvorenom srcu


Edukacija i usavršavanja

 • Oktobar 1993. – Februar 2000.
  Medicinski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu
  Osnovne medicinske studije
  Doktor medicine

 • Mart 2002. – Mart 2007.
  Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
  Specijalizacija iz opšte hirurgije
  Specijalista opšte hirurgije

 • Oktobar 2008. – Oktobar 2010.
  Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
  Subspecijalizacija iz kardiohirurgije
  Kardiohirurg

 • Oktobar 2009. – Oktobar 2014.
  Medicinski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu
  Doktorske studije
  Doktor medicinskih nauka

 • Mart 2010. – Septembar 2010.
  Univerzitetska Klinika, Departmant za kardiovaskularnu hirurgiju, Wurzburg, Nemačka
  Usavršavanje, stipendija Fonda za obrazovanje, Vlade SR Nemačke

 • Januar 2011. – Mart 2011.
  Univerzitetska Klinika, Odeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju, Ženeva, Švajcarska
  Usavršavanje, stipednija Fondacije za obrazovanje Prestolonaslednika Aleksandra II

 • Decembar 2012. – Januar 2013.
  Univerzitetska Klinika za kardiovaskularne bolesti „Pitie-Salpetriere“, Pariz, Francuska
  Usavršavanje, stipendija Francuske Ambasade u Srbiji

 • Januar 2014. – Februar 2014.
  Univerzitetska Klinika za kardiohirurgiju, Instituta za kardiovaskularne
  Bolesti „Memorial Hermann“,Hjuston, Teskas, SAD
  Usavršavanje, stipendija Ministarstva zdravlja, Vlade Republike Srbije

 • Jun 2019. -
  St Luke’s Hospital, Solun, Grčka
  Kardiohirurški trening i usavršavanje iz minimal invazivne kardiohirurgije

 • Maj 2021. -
  The European Interbalkan Medical Center, Solun , Grčka
  Kardiohirurški trening i usavršavanje iz minimal invazivne kardiohirurgije, total endoscopic“

Profesionalno iskustvo

 • Ukupno kardiohirurško iskustvo
  Više od 4.000 operacija na otvorenom srcu

 • Iskustvo kao prvi asistent
  Oko 2.000 operacija na otvorenom srcu

 • Iskustvo kao hirurg operator
  Više od 2.000 operacija na otvorenom srcu

 • Kardiohirurški pregledi
  Urađeno preko 2.500 pregleda


Profesionalna članstva

 • Udruženje kardiotorakalnih hirurga Amerike; STS
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Srpsko udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju
 • Srpsko udruženje za kardiotorakalnu hirurgiju
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Evropsko kardiološko udruženje; ESC