urolog

Prof. dr Miodrag Aćimović

Miodrag Aćimović

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
2012. - Pomoćnik direktora, Klinički centar Srbije (KSC), Beograd
1994. - Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije (KSC), Beograd

Obrazovanje
2007. - Doktor medicinskih nauka, doktorska teza pod nazivom: "Correlationof  Expression of Mitotic Cyclin, High-molecular Cytokeratin and Clinical  Parametersin Assessing Aggressiveness of Prostate Cancer", Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu
1999. - Specijalista urologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. - Magistar medicinskih nauka, magistarska teza pod nazivom: „Uloga PSA u  ranom otkrivanju i praćenju karcinoma prostate“, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
1992. -Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
2015. - Profesor, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2009. - Docent, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000. - Asistent, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Listing  publikacija prof. dr Miodraga Aćimovića možete pogledati na Pub Med-u:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=acimovic+m

Profesionalna članstva
Evropsko udruženje urologa
Srpsko udruženje urologa (predsednik)
Urološka sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Strani jezici
Engleski