specijalista opšte medicine

Prim. dr Mira Kiš Veljković

Mira Kiš Veljković

Radno iskustvo
Lekarski staž KBC Bežanijska Kosa 1  god
DZ Lajkovac 5 godina
DZ Novi Beograd 28 god
Angažovani predavać na katedri Opšte Medicine MF Beogradskog Univerziteta u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi od 1995. god

U Acibadem Bel Medicu radi
Radila od osnivanja Acibadem Bel Medica do 2005. kao konsultant specijalističke preglede , kućne posete, ultrazvučnu dijagnostiku abdomena i urotrakta, sistematske preglede

Strani jezici
Engleski

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1982. sa prosečnom ocenom 8,1
Specijalizacija iz opšte medicine 1989
Edukacije iz ultrazvučne djagnostike abdomena

Posebna sfera interesovanja
Ultrazvučna dijagnostika abdomena i urotrakta

Dostignuća i priznanja
2012 godine odlukom Ministarstva zdravlja br 153-01-3148/2011-02 stekla naziv PRIMARIJUS
2018. dobila Plaketu SLD-a