specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Mirjana Nikolić

Mirjana Nikolić

Radno mesto / Radno iskustvo
Jul 2022. - specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica Acibadem Bel Medic
Jun 2016. - klinički lekar, Opšta bolnica Bel Medic
April 2015. lekar opšte prakse, Odsek hitne medicinske pomoći i službi  za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja Požega,  Zdravstveni centar Užice
Januar 2015. lekar cenzor - Generali  osiguranje, Direkcija za procenu i likvidaciju šteta osiguranja života,  DZO i nezgode, Beograd
Novembar 2013. lekar opšte prakse, odsek hitne medicinske pomoći, , Dom zdravlja Požega, Zdravstveni centar Užice
Septembar 2012. - mart 2013. - lekar na kliničkom stažu -  Klinički  centar Srbije (GAK, KGHE, UDK, II hirurška klinika) i Dom zdravlja  Voždovac

Obrazovanje
Jul 2022. - položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva
April 2013. - položen državni ispit za lekare
2006. - 2012. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva
Srpsko lekarsko društvo
Lekarska komora

Strani jezici
Engleski
Ruski

Posebna sfera interesovanja
Ginekologija i akušerstvo, hirurgija