lekar opšte medicine

Dr Mirjana Babić

 Mirjana Babić

lekar opšte medicine

Dr Mirjana Babić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Jun 2016. - klinički lekar, Opšta bolnica Bel Medic

April 2015. lekar opšte prakse, Odsek hitne medicinske pomoći i službi  za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja Požega,  Zdravstveni centar Užice

Januar 2015. lekar cenzor - Generali  osiguranje, Direkcija za procenu i likvidaciju šteta osiguranja života,  DZO i nezgode, Beograd

Novembar 2013. lekar opšte prakse, odsek hitne medicinske pomoći, , Dom zdravlja Požega,

Zdravstveni centar Užice

Septembar 2012. - mart 2013. - lekar na kliničkom stažu -  Klinički  centar Srbije (GAK, KGHE, UDK, II hirurška klinika) i Dom zdravlja  Voždovac

Obrazovanje:

April 2013. položen državni ispit za lekare

2006. - 2012. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva:

Srpsko lekarsko društvo

Lekarska komora

Strani jezici:

Engleski

Ruski

Posebna sfera interesovanja:

Ginekologija i akušerstvo, hirurgija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!