internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

 Mirjana Mijušković

internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, ultrazvuk urinarnog trakta

Radno mesto / Radno iskustvo
1997. – 2002. - Lekar na specijalizaciji iz interne medicine u VMA
Od 2003. - Specijalista interne medicine, zaposlena na neodređeno vreme u Klinici za nefrologiju VMA
2012. - 2016. - Asistent na Medicinskom fakultetu VMA
Od 2016. - Docent na Medicinskom fakultetu VMA

Obrazovanje
1989. – 1995. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997. – 2002. - Specijalizacija iz interne medicine, VMA
2006. - Subspecijalizacija iz nefrologije, VMA
2009. – 2015. - Akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

Publikacije
Radovi štampani u celini u domaćim časopisima: 8
Poglavlja u domaćim knjigama: 1
Radovi štampani kao apstrakti s inostranih kongresa: 17
Radovi štampani kao apstrakti s domaćih kongresa: 28
Doktorska  disertacija 2015. god: „ Dijagnostički značaj proteina oštećenja  bubrega-1 (KIM-1) i akvaporina 1 (AQP-1) kod bolesnika koji boluju od  karcinoma svetlih ćelija bubrega “.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
glomerulonefritisi, kalkuloza, urinarne infekcije, tumori bubrega


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!