internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

Mirjana Mijušković

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, ultrazvuk urinarnog trakta

Radno mesto / Radno iskustvo
1997. – 2002. - Lekar na specijalizaciji iz interne medicine u VMA
Od 2003. - Specijalista interne medicine, zaposlena na neodređeno vreme u Klinici za nefrologiju VMA
2012. - 2016. - Asistent na Medicinskom fakultetu VMA
Od 2016. - Docent na Medicinskom fakultetu VMA

Obrazovanje
1989. – 1995. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997. – 2002. - Specijalizacija iz interne medicine, VMA
2006. - Subspecijalizacija iz nefrologije, VMA
2009. – 2015. - Akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

Publikacije
Radovi štampani u celini u domaćim časopisima: 8
Poglavlja u domaćim knjigama: 1
Radovi štampani kao apstrakti s inostranih kongresa: 17
Radovi štampani kao apstrakti s domaćih kongresa: 28
Doktorska  disertacija 2015. god: „ Dijagnostički značaj proteina oštećenja  bubrega-1 (KIM-1) i akvaporina 1 (AQP-1) kod bolesnika koji boluju od  karcinoma svetlih ćelija bubrega “.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
glomerulonefritisi, kalkuloza, urinarne infekcije, tumori bubrega