internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

 Mirjana Mijušković

internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede, ultrazvuk urinarnog trakta

Radno mesto / Radno iskustvo:

1997. – 2002. - Lekar na specijalizaciji iz interne medicine u VMA

Od 2003. - Specijalista interne medicine, zaposlena na neodređeno vreme u Klinici za nefrologiju VMA

2012. - 2016. - Asistent na Medicinskom fakultetu VMA

Od 2016. - Docent na Medicinskom fakultetu VMA

Obrazovanje:

1989. – 1995. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1997. – 2002. - Specijalizacija iz interne medicine, VMA

2006. - Subspecijalizacija iz nefrologije, VMA

2009. – 2015. - Akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

Publikacije:

Radovi štampani u celini u domaćim časopisima: 8

Poglavlja u domaćim knjigama: 1

Radovi štampani kao apstrakti s inostranih kongresa: 17

Radovi štampani kao apstrakti s domaćih kongresa: 28

Doktorska  disertacija 2015. god: „ Dijagnostički značaj proteina oštećenja  bubrega-1 (KIM-1) i akvaporina 1 (AQP-1) kod bolesnika koji boluju od  karcinoma svetlih ćelija bubrega “.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

glomerulonefritisi, kalkuloza, urinarne infekcije, tumori bubrega


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!