opšti hirurg

Dr Miroslav Cvetanović

 Miroslav Cvetanović

opšti hirurg

Dr Miroslav Cvetanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede kao i operacije iz domena opšte i laparoskopske hirurgije

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    2000. - Specijalista opšte hirurgije, šef odseka kolorektalne hirurgije, načelnik odeljenja dnevne bonice, , Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišovic, Beograd

•    1994. - Doktor medicine, Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišovic, Beograd

Obrazovanje:

•    Subspecijalizacija iz digestivnog sistema,polozen usmeni ispit,odbrana rada

•    2000. Specijalizcija iz opste hirurgije

•    1993. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Publikacije:

Koautor i autor vise radova iz oblasti opste i laparoskopske hirurgije

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Laparoskopska i opšta hirurgija digestivnog sistema


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.