opšti hirurg

Dr Miroslav Cvetanović

Miroslav Cvetanović

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede kao i operacije iz domena opšte i laparoskopske hirurgije

Radno mesto / Radno iskustvo

  • 2018. - Acibadem Bel Medic
  • 2000. - Specijalista opšte hirurgije, šef odseka kolorektalne hirurgije, načelnik odeljenja dnevne bonice, , Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišovic, Beograd
  • 1994. - Doktor medicine, Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišovic, Beograd

Obrazovanje

  • Subspecijalizacija iz digestivnog sistema,polozen usmeni ispit,odbrana rada
  • 2000. Specijalizcija iz opste hirurgije
  • 1993. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Publikacije
Koautor i autor vise radova iz oblasti opste i laparoskopske hirurgije

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Laparoskopska i opšta hirurgija digestivnog sistema