dermatovenerolog

Dr Nadežda Šoć

 Nadežda Šoć

dermatovenerolog

Dr Nadežda Šoć

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Kompletne dermatovenerološke preglede uključujući dermoskopiju sa validnim nalazom i sve dermatovenerološke procedure - CrioTh, terapija kožnih promena radiotalasima...

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Bel Medic

•    Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd

•    30 godina iskustva u lečenju dermatoveneroloških bolesti

Obrazovanje:

Specijalista Dermatovenerolog

Profesionalna članstva:

Udruženje dermatologa srbije

Stručne aktivnosti:

Aktivno učešće na svim domaćim sastancima iz Dermatovenerologije

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Dermatoskopsko iskustvo - 10 godina


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!