dečiji neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

 Nataša Cerovac

dečiji neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

Usluge

Pregled dečijeg neurologa

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Neurološke preglede dece

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic
1992. - Načelnik Odseka za neonatalne neurološke poremećaje, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu

Obrazovanje
2006. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Objavila 118 stručnih i  naučnih publikacija, koautor je udžbenika iz neurologije za studente  medicine i praktikuma „Osnovi neurološkog pregleda“ Katedre neurologije  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gl. urednika Prof. dr  Vladimira Kostića.

Stručne aktivnosti
Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet u Beogradu.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Razvojna i neonatalna neurologija


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!