dečiji neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

 Nataša Cerovac

dečiji neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Neurološke preglede dece

Radno mesto / Radno iskustvo: 

2018. - Bel Medic

1992. - Načelnik Odseka za neonatalne neurološke poremećaje, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu

Obrazovanje:

2006. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1997. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1994. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Objavila 118 stručnih i  naučnih publikacija, koautor je udžbenika iz neurologije za studente  medicine i praktikuma „Osnovi neurološkog pregleda“ Katedre neurologije  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gl. urednika Prof. dr  Vladimira Kostića.

Stručne aktivnosti:

Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet u Beogradu.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Razvojna i neonatalna neurologija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!