dečiji gastroenterolog

Prof. dr Nedeljko Radlović

Nedeljko Radlović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Pedijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, konsultacije na temu rasta, razvoja i ishrane deteta

Radno mesto / Radno iskustvo
1998. - Bel Medic
1976. - Rukovodilac službe za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje, Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Obrazovanje
1986.  Doktorat na temu ‘’Ulkus duodenuma kod dece’’, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Subspecijalizacija iz gastroenterohepatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981.  Specijalizacija iz pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1980.  Magisterijum iz oblasti poremećaja homeostaze kalijuma, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1974.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  
Stručno  usavršavanje iz dečje gastroenterologije i ishrane 10 meseci kod prof.  J.A. Walker-Smith-a (Queen Elisabeth Hospital, St. Bartholomew’s  Hospital, Royal Free Hospital, London, Engleska) i tri meseca kod prof.  dr  E.Rossipal-a (Univ. Kinderklinik, Grac, Austrija).

Publikacije
Objavio je više od 290 stručno-naučnin radova, koautor je 7 udžbenika i 13 monografija
Mentor 16 doktorskih i magistarskih teza i 9 subspecijalističkih radova iz oblasti dečije gastroenterologije i ishrane

Profesionalna članstva
Predsednik Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva
Član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog društva za ishranu, UNEPSA i IPA
Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

Stručne aktivnosti
1997. - Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
1997. - 2001. Šef Katedre za pedijatriju

Dostignuća i priznanja
2001. Povelja Srpskog lekarskog društva
1993. Zahvalnica Galenike za Orosal  
Uveo  stereomikroskopiju sluznice tankog creva u dijagnostiku hroničnih  enteropatija kod dece, i druge dijagnostičko-terapijske procedure
Tvorac rastvora za oralnu rehidrataciju dece - Orosal 65 (Galenika)

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!