neurohirurg

Dr sci. med. Nenad Živković

 Nenad Živković

neurohirurg

Dr sci. med. Nenad Živković

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Aktivni učesnik kompletno endoskopskih i mikrohirurških procedura na kičmenom stubu, terapija bola

Radno mesto / Radno iskustvo:

•   2005. - 2006. Civilni vojni rok, odeljenje abdominalne hirurgije, KBC Bežanijska Kosa

•   2009. - 2011. Lekar opšte prakse i lekar u službi kućnog lečenja, Dom Zdravlja „Milutin Ivković“, Beograd.

•   2010. - Lekar opšte prakse , Specijalistička Ordinacija za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Kičma“ (Dr Goran Milojković)

•    Od 2009. - Odeljenje neurohirurgije, KBC Zemun, Beograd

•    2013. - Klinički lekar-hospitant, odeljenje Neurohirurgije, Hellios Klinika, Berlin, Nemačka (Prof. Dr. Jürgen Kiwit)

•   2013. - Klinički lekar-hospitant, Odeljenje Ortopedije i urgentne hirurgije, Helios Klinika, Rottweil, Nemačka (Prof. Dr. med. Stefan Esenwein)

•   2013. - Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, St. Anna Klinika, Herne, Nemačka (Prof. Dr. med. Georgios Godolias)

•    Od 2014. - Profesor neurologije, Visoka medicinska škola – VISAN

Obrazovanje:

•    2014. Doktor medicinskih neuronauka, doktorska disertacija „Povezanost depresivnog poremećaja sa lokalizacijom, veličinom i patohistološkim nalazom tumora mozga“, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

•    Od 2013. na specijalizaciji iz Neurohirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2007. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:

•    2011. - Međunarodni kurs za kompletno endoskopsku operaciju lumbalnog, torakalnog i vratnog dela kičme, Herne, Nemačka  

•    2013. - Klinički lekar-hospitant, odeljenje Neurohirurgije, Hellios Klinika, Berlin, Nemačka (Prof. Dr. Jürgen Kiwit)

•    2013. - Klinički lekar-hospitant, Odeljenje Ortopedije i urgentne hirurgije, Helios Klinika, Rottweil, Nemačka (Prof. Dr. med. Stefan Esenwein)

•    2013. - Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, St. Anna Klinika, Herne, Nemačka (Prof. Dr. med. Georgios Godolias)

•    2014. - Sertifikat “Wirbelsäulenchirurgie“, Salzburg, Österreich

•    2015. - Zertifikat “Adult Deformity Surgeon Course“, Salzburg, Österreich

•    2016. - Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, Helios  Klinika, Erfurt, Nemačka (Dr. med. Ali Ezzati)

•    2017. - Sertifikat “Allgemein Neurochirurgie“, Salzburg, Österreich

Publikacije:

•    Nenad Zivkovic „Brain tumors and depression“ Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2014. ISBN: 978-3-659-59217-1; https://www.lap-publishing.com/

•    Nenad Zivkovic. Neurologija.Ton Plus, Belgrad 2015. ISBN: 978-86-87255-32-6

•    Više od 50 naučnih radova (pogledati na Pub Med-u.)

Profesionalna članstva:

Udruženje Neurohirurga Srbije

Strani jezici:

Engleski

Nemački

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Minimalno invazivne procedure u spinalnoj hirurgiji, endoskopija kičme, tubularne tehnike, invazivna infiltrativna terapija bola


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!