neurohirurg

Dr sci. med. Nenad Živković

Nenad Živković

U Acibadem Bel Medicu radi:

 • kompletno endoskopska interlaminarna-transforaminalna discektomija
 • perkutana laserska diskus dekompresija
 • perkutana radiofrekventna diskus dekompresija
 • tubularna mikrodiscektomija (Metr-x sistem)
 • lumbalna laminoforaminotomija (Metr-x sistem)
 • vertebroplastika, kifoplastika
 • termoablacija tumora Osteocool-om
 • cervikalna mikrodiscektomija (ACDF)
 • vertebrektomija i implantacija zamenskog pršljena kod tumorskih, zapaljenskih bolesti i traume vratne, grudne i lumbalne kičme
 • operativna korekcija klizanja pršljena - spondilolisteze
 • mimimalno invazivna fuzija (Mini TLIF) lumbalnog dela kičme
 • implantacija proteze diska vratne kičme
 • instrumentacija kičme
 • minimalno invazivna terapija bola (periradikularne infiltracije, infiltracije fasetnih zglobova, epiduralna terapija, kaudalni blok)
 • bioregenerativna invazivna terapija degenerativnih oboljenja kičme
 • terapija matičnim ćelijama
 • operativno lečenje tumora CNS i spinalnih tumora
 • operativno lečenje urgentnih stanja CNS (hidrocefalus, hematomi…)
 • terapiju autolognim kondicioniranim serumom ( ORTHOKIN) kod discus hernije, diskopatije, Faset sindroma, ishialgije

Obrazovanje
2020 - Naučni saradnik u oblasti Neuronauka
2019 - Specijalista neurohirurgije
2014 - Profesor Neurologije Visoke medicinske škole VISAN
2014 - Doktor medicinskih  neuronauka, doktorska disertacija „Povezanost depresivnog poremećaja sa  lokalizacijom, veličinom i patohistološkim nalazom tumora mozga“,  Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2007 - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja
Maj 2017. Sertifikat “Allgemein Neurochirurgie“, Salzburg, Österreich
Avgust 2016. Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, Helios  Klinika, Erfurt, Nemačka (Dr. med. Ali Ezzati)
Decembar 2015. Zertifikat “Adult Deformity Surgeon Course“, Salzburg, Österreich
Oktobar 2014. Sertifikat “Wirbelsäulenchirurgie“, Salzburg, Österreich
Oktobar 2013. Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, St. Anna Klinika, Herne, Nemačka (Prof. Dr. med. Georgios Godolias)
01.07.-15.07.2013. Klinički lekar-hospitant, Odeljenje Ortopedije i urgentne hirurgije, Helios Klinika, Rottweil, Nemačka (Prof. Dr. med. Stefan Esenwein)
Februar 2013. Klinički lekar-hospitant, odeljenje Neurohirurgije, Hellios Klinika, Berlin, Nemačka (Prof. Dr. Jürgen Kiwit)
Maj 2011. 20. Međunarodni kurs za kompletno endoskopsku operaciju lumbalnog, torakalnog i vratnog dela kičme, Herne, Nemačka

Publikacije
Nenad Zivkovic „Brain tumors and depression“ Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2014. ISBN: 978-3-659-59217-1; https://www.lap-publishing.com/
Nenad Zivkovic. Neurologija. Ton Plus, Belgrad 2015. ISBN: 978-86-87255-32-6
Više od 50 naučnih radova (pogledati na Pub Med-u)

Profesionalna članstva
Udruženje Neurohirurga Srbije

Strani jezici
Engleski, Nemački, Francuski

Posebna sfera interesovanja:
Minimalno invazivno lečenje spinalne patologije