specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Nikola Matavulj

Nikola Matavulj

U Acibadem Bel Medicu radi:
Ginekološke, kolposkopske i ultrazvučne preglede, bazičnu dijagnostiku poremećaja mokrenja, perinatološki nadzor i kontrolisanje trudnoće, porođaj (vaginalni i operativni), ginekološke intervencije, histeroskopije, laparoskopske, vaginalne i otvorene hirurške operacije u ginekologiji uz postoperativni nadzor

Radno mesto / Radno iskustvo
2011. - 2021. – KBC Zvezdara, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo
2011. godine – naučno-istraživački rad, Medicinski fakultet u Beogradu

Obrazovanje
April 2017. godine – specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, položen sa odličnim uspehom;
Mart 2012. godine - Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu, smer - Humana reprodukcija, tema: Osobenosti ispitanica sa sindromom praznog de Graafovog folikula;
2002. - 2009. - osnovne studije na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • 1-30/04/2022         AKH, Beč, Austrija, Urogynecology Observership (American Austrian Foundation, Open Medical Institute).
 • 14-20/07/2019     « Salzburg Weill Cornell » seminar iz humane reprodukcije, Salcburg, Austrija
 • 22-24/10/2018       Opšta bolnica Ptuj, Slovenija, Minimalno invazivni tretman SUI, Prof Dr Igor But
 • 19-23/02/2018       Opšta bolnica Slovenj Gradec, Slovenija, Laparoskopska ginekološka hirurgija, dr Katja Juvan
 • 26-29/10/2017       Beč, Austrija ISIDOG
 • 20-23/04/2016       GET UP (Gynecology Expert Training for Upcoming Professionals), Univerzitetska klinika Agostino Gemelli, Rim, Italija, 400 minuta praktičnog treninga, 400 minuta interaktivnih predavanja
 • 9-10/04/2016         Sarajevo, Bosna i Hercegovina, MIPS (Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society)
 • 12-15/09/2013       Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Kontracepcija i reproduktivno zdravlje, ESCRH


Objavljeni članci


 • Durutović J., Todorović N., Stanojlović O., Đorović J., Ćirić V., Jovanović N., Obradović G., Stojanović V., Matavulj N. Stopa perinatalnog mortaliteta u KBC ”Zvezdara” za proteklih 10 godina. Ginekologija i perinatologija. Vol. 43 No 3-4; 2011. p3-5. YU ISSN 0352-5562
 • Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Matavulj N., Milojević Z. Postpartalna krvarenja posle indukcije porođaja. Ginekologija i perinatologija. Vol. 43 No 3-4; 2011. p16-18. YU ISSN 0352-5562
 • Mitrović P., Matavulj N., Bojović I., Mladenović Mihailović A. Prikaz prve totalne laparaskopske histerektomije sa obostranom adneksektomijom u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara. Zvezdara Clin Proc 2011; 12(1-2): 14-17 ISSN 0354-6934
 • Obradović G., Matavulj N., Mladenović Mihailović A., Đorđević T. Karcinom grlića materice u trudnoći - prikaz slučaja i pregled literature. Zvezdara Clin Proc 2011; 12(1-2): 21-24 ISSN 0354-6934
 • Mitrović P., Matavulj N., Mladenović-Mihailović A. Porođaj posle asistiranih procedura; način završavanja i trendovi. Materia Medica 2012; vol. 28 No 4; 725-732 ISSN 0352-7786
 • Mitrović P., Radovanović D., Matavulj N., Filipović N., Čegar O., Đorđević T. Hipertenzija u trudnoći i prematuritet – naša iskustva. Zvezdara Clin Proc 2013; 14(1-2): 17-19 ISSN 0354-6934
 • Mitrović P., Matavulj N., Radovanović D.,  Mladenović Mihailović A. Veliki miomi uterusa – konzervacija pelvičnih struktura kao imperativ. Zvezdara Clin Proc 2013; 14(1-2): 27-29 ISSN 0354-6934

Oralne prezentacije

 • Bojović I., Mitrović P., Stojanović V., Matavulj N., Čubrilo M., Istatkov V., Milutinović S., Djurdjević N. STRUKTURA MALIGNITETA U KBC „ZVEZDARA” OD 2008. DO 2010. Zbornik radova, 55. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2011. god., ISBN  978-86-6061-011-1
 • Bojović I., Mitrović P., Matavulj N., Čubrilo M., Istatkov V., Djurdjević N. Konizacije grlića materice u KBC Zvezdara od 2001 do 2010. Godine. Zbornik radova, 55. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2011. god., ISBN  978-86-6061-011-1
 • Mitrović P, Matavulj N., Durutović J., Bojović I., Miljković N., Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Đorđević T. Infekcija kao etiološki faktor spontanog pobačaj u drugom trimestru trudnoće. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012.  ISBN  978-86-6061-019-7
 • Durutović J., Todorović N., Stanojlović O., Đorović J., Jovanović N., Mitrović P., Matavulj N. Učešće prematuriteta u strukturi perinatalnog mortaliteta u KBC Zvezdara za period 2001 -2010. godine. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012.  ISBN  978-86-6061-019-7
 • Bojović I., Kušljević N., Mitrović P, Matavulj N. Multiple fetalne anomalije: anencefalija, encefalocela i omfalocela – prikaz slučaja. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012.  ISBN  978-86-6061-019-7
 • Đorđević T., Zarić Z., Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Matavulj N. Ultrazvučni pregled dojki – naša iskustva. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN  978-86-6061-019-7
 • Đorđević T., Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Matavulj N. Komparativna analiza histopatoloških nalaza bioptata i konizata grlića materice. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN  978-86-6061-019-7
 • Mitrović P., Matavulj N., Radovanović D., Mladenović Mihailović A. HELLP sindrom, entitet (ne)vezan za trudnoću – prikaz slučaja. Zbornik radova, 57. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2013.  ISBN 978-86-6061-036-4

Posteri
Dabbas D., Matavulj N., Stevanović G. Fever of unknown origin in Serbia. Eur J Med Res 15 (Supplement I): I-XXII, 1-240(2010). Abstract Book ISSN 0949-2321

Knjige i poglavlja
Radunović Nebojša, ured. Cross talk : Od ćelije do čoveka - From Cell to Human,  Beograd: Novi Astakos, 2011. Print. ISBN 9786455132979 (Nikola Matavulj, N. Radunović: Empty folicule syndrome – unusual entity; p: 99-122)

Profesionalna članstva
Član Srpskog lekarskog društva
Član Lekarske komore Srbije
Član Srpske uroginekološke asocijacije

Strani jezici
Engleski jezik (napredni nivo)
Francuski jezik (DELF B2)

Posebna sfera interesovanja
poremećaji statike karličnog dna, uroginekologija, minimalno invazivna hirurgija

Dostignuća i priznanja
07/2019    Američko austrijska fondacija, OMI seminar, nagrada za „academic excellence“